Отворени врати в гимназия SMART Science през месец май 2024

DSC_5476
2024/2025 учебна година

Гимназия SMART Science, като логично продължение на основно училище Izzi Science for Kids, развива ученици с интерес към науките, демонстриращи логично и аналитично мислене. Една от ценностите, която припознава програмата ни на обучение, е високата обща култура, грамотността, усета към чужди езици (английски и немски език).

Преподавателите и учениците работят с увеличен хорариум по основните предмети на МОН и по програмата на Cambridge за гимназиален етап, което им позволява да надграждат и разширяват познанията, опита, преживяванията. В гимназията се изучават английски и немски език, с възможност за разпределение по групи спрямо нивото на владеене на езиците.

Учениците от 8. до 12. клас посещават мастър-клас по предприемачество и управление на проекти, насърчаващ уменията за комуникация и екипна работа; прилагане на знания и факти в практиката; развиване на умения за аргументация и алгоритмично мислене, както и постоянно търсене на креативен подход при намиране на работещи решения.

Учениците от 11. и 12. клас ще имат възможност да избират между три профила:

  • Природни науки и математика;
  • Социални науки и литература;
  • Бизнес и компютърни науки.

SMART Science израстна в средище за вдъхновение, в което юношите имат възможност да разгърнат потенциала си като истински творци в науките. Техни ментори, освен преподавателите, са и гости (учени и популярни личности), които пресъздават житейския си и професионален опит по време на градивни дискусии и съвместни събития.

Гимназистите ни са насърчавани как да управляват ефективно времето си, а лабораторните експерименти, участието в международни и местни олимпиади и състезания, практическите упражнения извън стените на класните стаи допълват проектно-базирания модел на преподаване и междупредметните връзки. Фокусът в програмата на SMART Science е насочен към обществените и природните науки, като гимназистите получават освен висока езикова култура (по български, английски и немски език) и обучение по:

Гимназистите имат и постоянен досег до изкуствата като форма на себеизразяване и развитие на широк светоглед. На тяхно разположение е богата многоезична библиотека за самоподготовка и неформално общуване; достатъчно спортни дейности в парковата среда; здравословно меню.

Дати на Отворени врати:
16 май и 23 май, от 16:00 ч. до 17:00 ч.,
в сградата на гимназията ни в София Тех Парк

По време на Отворените врати ще имате възможност да се запознаете с програмата, както и с част от преподавателите., които ще отговорят на всички вашите въпроси. Ще се радваме да Ви преведем през концепцията, по която се развива гимназията.

За да потвърдите присъствие на Отворените врати, е необходимо да попълните следната онлайн форма:

В изпитния ден кандидатите полагат тест по български език, английски език и математика. Предварителна подготовка не е необходима.

Изпитни дати:
18 май и 20 май 2024 г., от 10:00 ч.,
в сградата на гимназията ни в София Тех Парк

В случай че нямате възможност да осигурите присъствие на кандидата в посочените дати за изпит, моля, посочете подходящ ден във формата за регистрация, за да се свържем допълнително с Вас

Присъединете се към нашето семейство! Очакваме с нетърпение да Ви посрещнем и да споделим с Вас нашата страст към образованието.