На гости в Стопански факултет, където студентските години са време за вдъхновение

e75d7eb0-5a4a-436f-a09a-04a889e0dd34

В края на април учениците от 7. и 8. клас бяха поканени на презентация в Кариерния център на Стопански факултет към Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Събитието бе органзирано като част от съвместната инициатива между нашите две образователни институции, с цел партньорство и създаване на мрежа от контакти за бъдещото развитие на нашите гимназисти към тяхното университетско образование и кариерно ориентиране.

В Стопански факултет се обучават студенти от 21 държави, като в отделните специалности се предлагат курсове по английски и немски език, а от следващата академична година – и по японски и китайски език.

По време на презентацията бяха представени трите бакалавърски програми на факултета: Икономика и финанси, Стопанско управление и Счетоводство, финанси и дигитални приложения с обучение на английски език.

Презентациите разкриха пред учениците богатството от възможности пред тях. От финанси, през мениджмънт, до маркетинг – всеки ученик имаше възможността да се запознае с различните сфери на науката и да обмисли пътя, който най-добре отговаря на неговите интереси.

Нашите домакини организираха разходка из сградата на факултета, където учениците се запознаха с модерната образователна инфраструктура и средата, която ги очаква след завършване на средното образование. Впечатляващите съоръжения и съвременните технологии допринесоха за още по-голямото им вълнение и мотивация за бъдещи постижения.

Предварително бяхме определили темата на втората презентация, която от известно време е едно от най-популярните в средствата за масова комуникация, а и владее умовете на нашите ученици – изкуственият интелект. Там, където границите на възможностите се разрастват всеки ден и с помощта на експертите от факултета, те разбраха как ИИ променя света около нас и как могат да бъдат част от тази революция, изучавайки и прилагайки новаторски технологии.

Благодарим сърдечно на нашите партньори от Стопански факултет! Тази среща не само разшири хоризонтите на учениците, но и ги вдъхнови да мечтаят в мащаби и да се стремят към постижения в областта на стопанските науки и технологиите. Предстоят ни нови събития, в които ученици и студенти взаимно ще си сътрудничат, като с помощта на преподавателите от Софийски университет и учебен комплекс Science-Smart School of Sofia очакваме да съграждат бъдещето на едно интелегинтно, образовано и активно общество.


Приемът за учебната 2024/2025 е отворен за:
  • деца, родени през 2020 г. за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;
  • деца, родени през 2019 г. за ПУК 1 в сновно училище Izzi Science for Kids;
  • ученици в предстоящи 3. клас до 7. клас в основно училище Izzi Science for Kids;
  • ученици в предстоящи 8. клас и 9. клас за гимназия SMART Science.
За контакт с нас и допълнителна информация, открийте ни на:

☎️ 0895 557 317 или 📮 info@izzi.academy