The Application process for 2024/2025 is now open: apply here
Участвайте в научни състезания ТУК

УЧЕБНА ПРОГРАМА

4

  паралелки      

54

      ученици  

20

    учители    

8 - 12

    клас  

Добре дошли в нашата гимназия!

В Science-Smart School of Sofia полагаме усилия нашите ученици да поддържат любознателността си, развита в ранните училищни години, като ги запознаваме с нови комплексни въпроси, идеи и умения. Продължаваме да наблягаме на грамотността и богатата езикова култура на български, английски и немски език; широките познания по математика и фокус върху обществени и природни науки, като постепенно изместваме фокуса върху изследването и интерпретацията на данни и факти, както и към въвеждането на четири основни предмета:

Никога не спирай да учиш, защото животът никога не спира да преподава

За всички ученици от 8. до 12. клас въвеждаме мастър-клас по Предприемачество и управление на проекти, като практически израз на изучаването по горепосочените предмети. Така учениците ще прилагат получените чрез стандартната учебна програма знания за решаването на реални социални и икономически проблеми от съвременния свят.

Цели на мастър-класа:

Учениците ще развият:

  • Изграждане на умения за приложна работа със знания и факти.
  • Развитие на умения за аргументация и алгоритмично мислене.
  • Развитие на креативно мислене и способност за намиране на работещи иновативни решения (360° подход).
  • Развитие на ключови soft skills – работа в екип, комуникация, междуличностни умения и други.

Организация:

 

  • Ежеседмични занимания, за всички ученици от 8. до 12. клас.
  • Работа в малки екипи, всеки от които разработва различен проект.
  • Фасилитатор на процеса – специалист в областта на управлението на проекти.
  • Гост-лектори и ментори – експерти в различни областта: финанси, природни и обществени науки, технологии, планиране, комуникации и други.
  • Заключителен етап – представяне на решенията на официално събитие пред жури и гости (Science Innovation Quest); връчване на сертификати за отличие.

Учениците следват едновременно учебните програми на МОН и Cambridge International Higher Secondary, като по този начин след завършване получават българска диплома за средно образование и Cambridge International Diploma. Cambridge International – Cambridge Upper Secondary and Cambridge Advanced .

Всички курсове са за напреднали и имат за цел да предоставят на гимназистите необходимите знания и умения, за да бъдат приети в избрания от тях университет и да успеят в учението си.

Гимназистите изучават широк набор от академични предмети в подготовка за IGCSE/университетски изпити. Нашите ученици се учат да прилагат знания и разбиране към нови и познати ситуации, да се осведомяват и да развиват културно съзнание като глобални граждани. Всеотдайните ни учители предоставят индивидуално учебно преживяване към всеки ученик, за да отговорят на нуждите му, да бележат силните му страни и да разшири интересите му.

Програма по МОН

Всички ученици усвояват ежеседмично задължителните от МОН учебни дисциплини над изискуемия от българската учебна програма брой часове.

Програма за здраве и благосъстояние

    В допълнение към седмичните часове, гимназистите посещават всеки ден поне една от горните активности.

Приключението на живота е да учиш
Профили за гимназисти с отличен успех

Откриваме три профила за ученици в 11. и 12. клас с набор от предмети и курсове, които могат да помогнат за постигане на желаната концентрация по предмета, което да позволи позициониране в желан университет или като кариерно развитие:   

→ Изборът на предмет за изучаване е едно от най-важните решения, които гимназистът ще вземе, а правилният избор изисква значителна информираност по предмета. Важно е да можете да изследвате и да решите кое е правилното за вас.

→ Учениците, които се стремят към университет с най-висок ранк, трябва не само да постигнат най-високи оценки, но и да демонстрират широк набор от умения и знания извън конвенционалната училищна програма.

→ Извънкласните дейности са важен индикатор за комисиите по прием в университетите. Те биха искали да разберат как техните студенти с различна история и опит заедно ще подобрят живота на другите; как учениците работят, за да подобрят своите общности по различни начини, от справяне с най-големите предизвикателства в света до това да бъдат добри съседи и приятели; как сътрудничат с различни хора, за да допринесат за проект, кауза, общност.

Извънкласна програма за ученици по GCSE

Програмата отвежда учениците далеч отвъд учебната програма на GCSE, като им дава по-задълбочен поглед върху различни кариерни възможности и развива по-задълбочени знания и умения, които ще ги отличат и по-късно в университета. Тези умения включват критично мислене, независими изследвания и учене, ораторство и познания в индустрията в редица потенциални професеии. Предприемаческият дух се възпитава и подкрепя по време на цялата програма.

Добрият учител преподава от сърцето
Влиянието от добър учител не може да бъде заличено

Присъединете се към нашата гимназия!

Щастливи сме да Ви приветстваме!
to top button
bg_BGБългарски