“Проектен мениджмънт” – нова дисциплина в гимназия SMART Science

DSC_5726
от 2024/2025 учебна година за ученици от 6. клас до 12. клас

Нашите ученици са един градивен микс от математици, лингвисти, любители на науките и талантливи артисти. Общото между тях е отдадеността, с която се отличават при усвояването на знанията, като пръст в това има преподавателския ни състав, работещ на изключително високо ниво. Както знаете, гимназия SMART Science е в разгара на първата си година от създаването ѝ – време, в което се постарахме да създадем градивна среда за нашите юноши и стабилна основа, върху която да стъпим и разгърнем потенциала на училището.

През следващата учебна година – 2024/2025, в програмата на учениците от 6. клас до 12. клас влиза нов предмет:

“Проектен мениджмънт”
с преподавател Агнеса Линева

Г-жа Линева е инженер по професия, а през последните години се занимава с управление на проекти, като един от разпознаваемите е извършените от нея консултации при обновяването на сградата на Катедрата по български език и литература в Американския колеж. За учебен комплекс Science-Smart School of Sofia е характерен емпиричният подход на преподаване, който позволява практическо приложение на усвоения материал, изпълнение на проекти, интердисциплинарни връзки. В този смисъл необходимостта от предмет като “Проектен мениджмънт” се преврща в ценност (академична и житейска) от практична гледна точка, поради обхвата на опита, който учениците ще придобият. През учебната 2024/2025 година учениците ще разполагат с 30 учебни часа.

За провеждането на часовете на разположение ще бъде лицензиран софтуер с програмите MS Project и MS Excel. Учениците от 6. клас до 12. клас ще могат сами да определят темата на своя проект, както и екип от съученици, с който да управляват параметрите по осъществяването му.

За да представим концепцията на предмета пред бъдещите ни шестокласници и бъдещите деветокласници, поканихме г-жа Линева в сградата на гимназията ни в София Тех Парк и в сградата на основното ни училище. Дискусиите по време на двете срещи бяха заредени с позитивна енергия и с любопитство към бъдещото ново начало, с окуражаване и внимание, насочено към нещо толкова естествено – да управляваш проект в “живия живот”, както казва г-жа Линева.

В “Проектният мениджмънт” ще бъдат засегнати теми като планиране, изпълнение и контрол на процесите, управление на риска, бюджетиране и финансиране, странични фактори и засегнати лица, оптимизиране на процесите, осъществяване на проекта, анализ на резултата, следпроектни дейности.

Приложенията от тези знания се използват във всички области, дори и в онези ежедневневни дейности, които извършваме без да осъзнаваме, че са нашите малки битови проекти. А това познание, придобито в ранна ученическа възраст, има силата да се превърне в навик и устойчива практика на една бъдеща осъзната личност.

Проектният мениджмънт развива ключови компетенции като планиране, ефективна комуникация, решаване на проблеми и т.н, предоставяйки отлични възможности за кариера и личностно развитие.

Г-жа Линева представи пред осмокласниците т.нар. “Железен триъгълник” – концепция, която обхваща три основни елементи: Обхват (Scope), Време (Time) и Цена (Cost). Всеки от тези елементи има взаимно зависимо влияние върху останалите, и изменение в един от аспектите обикновено води до влияние върху другите два. Управлението на проекта се фокусира върху балансиране и управление на тези параметри, за да се постигне успешното му завършване в рамките на поставените ограничения.

Вижте още:
Кандидатствайте в гимназия SMART Science
Приемът е отворен за ученици в бъдещ 8. клас и бъдещ 9. клас през 2024/2025 учебна година

За да бъде достъпна и приета темата, г-жа Линева представи пред учениците и от двете възрастови групи пример, близък до тях – какви дейности извършваме, когато организираме рожден ден. Споделяме радостта ни от начина, по който учениците и преподавателят се свързаха помежду си, като едно едно позитивно бъдещо начало през следващата учебна година.

Какво още?

Обучението по предмета спомага за развиването на умения за комуникация, решаване на проблеми, работа в екип, комуникиране на идеи и презентирането им – част от изискванията на съвременния живот, както и фокус в нашата програма. Като едни бъдещи мениджъри на проекти, нашите ученици ще се учат да бъдат гъвкави и адаптивни, да се приспособяват към нови условия, да управляват ефективно ресурсите, да извършват анализ на резултатите, да се фокусират върху ключови приоритети.

По отношение на интердисциплинарния подход, предметът “Проектен мениджмънт” се свързва успешно с математика (например, при определяне на бюджет, калкулация на ресурсите); езици (писмена и устна комуникация в мултикултурна среда), информационни технологии (софтуерни инструменти за управление на проекти); наука (например, планиране на експерименти, управление на ресурси, контрол на процесите, устойчивост); изкуства (например, визуално представяне на проекта и комуникиране към външния свят).

Впечатленията на г-жа Линева от двете ѝ срещи с нашите ученици бяха изключително позитивни и вдъхновяващи, за което благодарим на цялата ни общност. В типичния ни стил ще посрещнем новия ни преподавател с отворени сърца и с желание да бъдем добри колеги за нея, предоставяйки ѝ всички възможности, за да могат учениците ни да спечелят още знания и умения. Нямаме търпение!


Приемът за учебната 2024/2025 е отворен за:
  • за ученици в предстоящи 3. клас до 7. клас в основно училище Izzi Science for Kids;
  • за ученици в предстоящи 8. клас и 9. клас за гимназия SMART Science.
За контакт с нас и допълнителна информация, открийте ни на:

☎️ 0895 557 317 или 📮 info@izzi.academy