Q&A: SMART Science отблизо

DSC_9219
Част II

Как да създадем позитивни сигнали към юношите и да ги подкрепим през този уязвим период на разитие?

Ако Вашият тийнейджър вече е наш ученик, тук го очакват няколко вдъхновяващи години, които ще прекара:

 • в безопасна среда, в която уважението и взаимността, толерантността и приемането са ценност;
 • в близка комуникация с учители, приятели, ролеви модели, от които ще черпи опит и вдъхновение;
 • в двуезична подготовка (български и английски език; втори западен – немски език) и надграждане на обичайната програма чрез адаптиране на най-добрите практики в системите на МОН и Cambridge International;
 • в лабораторни занимания, за да “пипне” науката и да си обясни процесите, изучавани в учебния материал;
 • в допир до изкуствата благодарение на нашите талантливи учители и планираните активности извън училище;
 • в спорт, свободно време за общуване, почивка и възстановяване;
 • в богата многоезична библиотека;

Ако Вашият тийнейджър вече е наш ученик, тук няма да срещне:

 • агресия, унижение, невъзпитано отношение;
 • оценяване на база външен вид и личностни характеристики;
 • скука и демотивация.

Допитахме се до родители на ученици в различни възрасти, за да си “сверим часовника” и макар че нашия екип също може да сподели личен опит чрез собствените си деца, все пак се доверихме на посланията и въпросите, които чухме.

Вижте още:
Q&A: SMART Science отблизо. Част I.
Q&A
Родител: “Интересува ме преподавателския състав в гимназията.”

Учебен комплекс Science-Smart School of Sofia издига за един от приоритетите си селекцията на изключителни преподаватели в съответните области. Много от нашите учители са и учени, които практикуват и се развиват в своята научна сфера, имат международен опит и преподават в едни от най-добрите училища в България и Европа. Някои от тях водят олмипийските отбори на страната по математика и физика, създават учебници и тестове със задачи в своите дисциплини и т.н. Екипът от учители в нашия учебен комплекс се характеризира с висок професионализъм, отлична комуникация с учениците и с колегите, мотивация за сериозно отношение към уменията на учениците, желание за надграждане на техните знания.

Родител: “Мога ли да разчитам, че ще се обръща внимание върху индивидуалното развитие и ще се работи върху подготовката за университет и кариера?

Избягвайки от масовостта като обем ученици в паралелките, ние целим точно това – да работим с юношите фокусирано и с внимание към индивидуалните им потребности. В подкрепа на гимназистите и родителите създаваме Център „Университетско образование“ (University Counselling Centre), като основните направления, по които ще работи центърът, са:

 • организиране на индивидуални срещи и семинари за учениците от 9. до 12. клас
 • оказване на експертна помощ в процеса на избор на университети;
 • подготовка и попълване на документи за кандидатстване;
 • консултиране на родителите на гимназистите ни в процеса на кандидатстване в университети;
 • предоставяне на контакти за връзка между кандидатите и образователните институции.

На разположение на нашите ученици е училищен психолог, който да подкрепи юношите при евентуални колебания, търсения и житейски избори.

Родител: “Интересувам се от размера на таксите и възможностите за финансова помощ или стипендии.”

За учебната 2023/2024 година таксата за обучение за периода септември – юни е 1 200 лв на месец. Имаме възможност да предоставим стипендии на отличаващи се ученици, които желаем да подкрепим и посрещнем в нашия учебен комплекс. Повече информация за размера на спонсорство можете да получите при кандидатстване в гимназията.

Напомняме, че транспортът на учениците също може да бъде частично поет от нас при следните условия:

Осмокласниците ни ще могат да се възползват и от услугите на градския транспорт, и на транспортната компания, партньор на Science-Smart School of Sofia. Те могат да избират между:

 • транспорт от домашния адрес до София Тех Парк еднопосочно или двупосочно (срещу месечна такса);
 • транспорт от близки спирки на наземната и подземна градска мрежа до София Тех Парк (без заплащане);
 • градски транспорт – около комплекса има добре изградена наземна мрежа и безопасно пешеходно пространство за преминаване над бул. “Цариградско шосе”;
 • лични автомобили на родителите – до входа на София Тех Парк.
Родител: С каква натовареност е дневната програма на гимназистите?

Баланс. Основният подход, който търсихме в процеса на формиране на гимназията ни, бе откриването на онзи баланс, в който академичните изисквания не влизат в контрапункт с извънкласни дейности и времето за отдих на децата. Вярваме, че за да изградим атмосфера на взаимно доверие в ежедневието и отлични резултати, ни е необходима добра комуникация, приемане и разбиране. Нищо не е на всяка цена, освен здравето и благосъстоянието на нашите ученици.

Дневният ритъм на гимназистите се състои в редуване на време за учене, изкуства, спорт и отдих, свободно време, извънкласни събития или гостувания на известни личности, време в библиотеката за подготовка за следващия ден, здравословно меню.