Izzi Math Challenge – креативност, аналитичност, логика, предприемчивост само в едно състезание

DSC_5677
Основно училище Izzi Science for Kids, Гимназия SMART Science

Учебен комплекс Science-Smart School of Sofia (ЧСУ “Наука за деца”) организира първото в България състезание по математика със задачи, изучавани в програмата на Cambridge. Като партньор в това начинание е фирма “ОЛИМПМАТ” ЕООД, представител на “Съюза на математиците в България”.

Izzi Math Challenge е състезание, насочено към ученици от всички училища в гр. София от 1. до 7. клас, които обичат математика, имат желание да премерят знанията си, проявяват любопитство към новото и различното.

Izzi Math Challenge е поредният ни авторски проект в обхвата на нашия академичен календар, чиято концепция, задачи и организация са съставени изцяло от учителите, преподаващи математика на английски език по програмата на Cambridge. Форматът насърчава логическото и креативно мислене, но и не само – очакваме от участниците нестандартен подход, поемане на доза риск и преприемчивост. Решението на някои задачи могат да бъдат повече от едно – всичко е във въображението и интерпретацията на усвоения материал.

Официалният език на състезанието е английски език, като нивото на владеене е съобразено с обичайните изисквания за съответните възрастови групи. За ученици, които обичат ребуси и загадки, състезателна математика и логически задачи, Izzi Math Challenge е достойно предизвикателство. От 2024/2025 учебна година състезанието ще бъде част от календара на “Съюза на математиците в България”, като се надяваме да се превърне в популярно преживяване, насърчаващо будните умове, олимпийските качества у състезателите и тяхното любопитство.

Вижте още

Всичко за Izzi Math Challenge

Защо организираме състезание по математика от програмата на Cambridge?

В учебен комплекс Science-Smart School of Sofia програмата е двуезична и следва системите на МОН и Cambridge, като взема най-доброто взаимодействие между тях и надгражда с характерен интердисциплинарен подход. Хорариумът по български език и математика е умишлено увеличен, за да позволи широта на обхвата, стабилност в подготовката, задълбочени познания на учениците, преговор и възможност за допълнително развиване на интереси. Така през годините основахме Клуб по литературно четене, Клуб по творческо писане, Школа по математика, допълнителни часове по състезателна математика и още, и още.

Програмата по математика в системата на Cambridge се фокусира не само върху усвояването на конкретни математически понятия и техники, но и върху развитието на аналитично и критично мислене, върху решаването на проблеми. Тя се стреми да насърчи не само знанията на учениците, но и техните умения за практическо приложение на математическите концепции в различни контексти. Преподавателите ни подкрепят активното участие на учениците в учебния процес, като развиват самостоятелното мислене, креативността и екипната работа.

Първоначалното ни решение бе да организираме вътрешно състезание само за нашите ученици. Често родителите се обръщат с интерес към нас, за да научат повече за начина, по който се работи в час, подтикнати от работните тетрадки, които виждат у дома. Ето че състезание като Izzi Math Challenge ще може да отговори на всички въпроси само в един индивидуален кръг. Във времето, докато течеше организацията, осъзнахме, че и други ученици биха проявили любопитство и желание да премерят своите математически способности. Винаги сме били отворени към споделянето на знания и ресурси – ще продължим да бъдем, защото вярваме в младите хора.

Какво е различното във формата?

Задачите в състезанието са формирани с идеята да предизвикат у учениците нестандартен подход в извеждането на решения. Журито ще оцени:

  • демонстриране на умения, които съчетават креативно и същевременно – логическо мислене;
  • прилагане на различни математически концепции и техники;
  • поемане на отговорност и предприемчивост във вземането на решение.

Всичко това, за да подтикнем математическата мисъл, критичния анализ на информация, визуализацията на темите като пространствено мислене, концентрацията и уменията да се решават проблеми. Вярваме, че Izzi Math Challenge ще бъде смело предизвикателство за нещата от живота, тъй като знанията, усвоени в програмата на Cambridge, са приложими във всички сфери.

Има ли изисквания за участие?

Може би единственото изискване е ученикът да владее английски език на ниво, отговарящо на възрастовата му група, така че да разбира условията на задачите и да приложи решения за тях. Не е необходима специална подготовка, но може да бъде от значение, ако математиката е страст, предпочитание, предизвикателство; ако състезателят развива пространственото си мислене и фантазия и е готов смело да приложи идеите си; ако се затруднява, но въпреки това изведе креативно решение, макар и погрешно. Всичко това ще предразположи журито в оценяването, така че да не бъде ощетен нито един буден ум, нито един любознателен състезател.

Izzi Math Challenge е свежест сред математическите състезания или онзи музикален тон, който може да бъде предизвикателство за извеждане, но красота като изпълнение. Регистрирайте се до 1 март 2024 г., като попълните Формата по-долу, Декларация за информирано съгласие и заплатите таксата от 30 лв.

Очакваме всички състезатели в сградата на гимназията ни в София Тех Парк на 9 март 2024 г. Моля, доведете учениците 15 минути преди началото на състезанието (в 9:45 ч.), като е необходимо да представят ученическата си карта. Междувременно на разположение на родителите на състезателите е красивото парково пространство около сградата ни.

Приветстваме Ви с радост и с нетърпение, за да отпразнуваме заедно началото на първото състезание по математика от програмата на Cambridge! Каним Ви да участвате и в Пролетен турнир “Наука за деца”, вижте ТУК.