В час по АМАТ, когато големите числа са стъпки наум

DSC_1585

В учебен комплекс Science-Smart School of Sofia математика е една от науките, върху които пада фокуса в обучението, без да определяме конкретно този профил като водещ. Балансираната програма, съчетаваща най-добрите практики в системите на МОН и Cambridge, позволява сериозна подготовка както по природни и обществени науки, така и постоянното насърчаване на творческия устрем на учениците.

Нашите малки и големи учени са изявени математици, астрономи, биолози, лингвисти, историци, художници, пианисти, спортисти, които умело жонглират с отговорностите си благодарение на собственото си любознание, на подкрепата от страна на родителите си, но и покрай ранното им запознаване с науките.

Един от предметите, изучавани още от в първа предучилищна група в нашия учебен комплекс е АМАТ – математика на английски език. Каним Ви в часа на нашите второкласници и обещаваме скоро да Ви срещнем с Йоанна Сигридова, разработила своя авторска система на обучение, която прилага в часовете си в Science-Smart School of Sofia.

AMAT: Вплитане на английски език, стратегия за пресмятане наум, логика, креативност

Стратегията за пресмятане наум развива умствените математически умения, като увеличава бързината и точността при изпълнението на изчисления без помощта на изчислителна техника. Това умение има изключителна добавена стойност за малките ученици, тъй като освен в образователен план, опитът им помага да вземат бързи решения, да разсъждават на базата на логичната последователност от събития и факти, да споделят свободно мнението си и да го защитават.

Няколко аспекти, характерни за стратегията, по които Йоанна Сигридова преподава АМАТ:

 • извършват се бързи математически операции без използване на калкулатор, сметало или запис на хартиен носител;
 • тренира се аналитично мислене, анализира се информация и се разрешават проблеми;
 • подобрява се паметта и концентрацията;
 • повишава се увереността в собствените умения на детето.

Когато включим и английски език в предмета за ученици, за които той не е майчин, предизвикателството става сериозно. Няма невъзможни неща, разбира се. С правилния подход и в подходяща среда, децата без усилия решават задачи с големи числа и не се затрудняват да обясняват стъпките, да разсъждават гласно и да задават въпроси. Тъй като двуезичната форма на обучение започва още от Детски център Izzi Start, нивото на владеене на английски език позволява да се преподава АМАТ, надграждайки езиковите им знания.

“Всеки ученик с изявени интереси и способности по математика може да достигне до тези концепции и знания. Стратегията за пресмятане наум насърчава и онези, които природата е надарила с различен тип мислене. Програмата ми следва системата на Cambridge и е връзката между начина на обучение в България и във Великобритания.”

Йоанна Сигридова, преподавател по АМАТ в Science-Smart School of Sofia

За онагледяване на математическите действия, Йоанна често използва илюстрации или други визуални средства, за да подскаже един креативен подход, през който децата да осмислят практически концепциите. В разработената от нея система на обучение по АМАТ, сложността на задачите е по-различна от програмата в класическия час по математика.

И тя, сложността, не е в решаването на уравнения с големи числа, а в стъпките, по които преминаваме, достигайки до верния отговор; в спазването на последователността, която всъщност цели да улесни изчисленията и да тренира основните аспекти за извършване на мисловния анализ.

В час по АМАТ задачите с големи числа често попадат в смешни ситуации. Казано другояче, нашите умни математици внасят хармония в сериозните занимания с доза закачки. Не е лесно да разсмееш учител, но и нашите учители са от различно тесто – от онова мекото, пухкавото, което носи усещане за топлина…


Кампанията ни за прием е отворена!

За учебната 2023/2024 година кандидатствайте за:

 • деца, родени през 2019 г.: за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;∙
 • деца, родени през 2015 г.: за 2. клас в Основно училище Izzi Science;
 • деца, родени през 2010 г.: за 7. клас в Основно училище Izzi Sciencе;
 • деца, родени през 2009 г.: за 8. клас в Гимназия SMART Science.

За учебната 2024/2025 година кандидатсвайте за:

 • деца, родени през 2022 г.: за група “Слънчеви зайчета” в Детски център Izzi Start;
 • деца, родени през 2020 г.: за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;
 • деца, родени през 2019 г.: за ПУК 1 в Основно училище Izzi Science;
 • деца, родени през 2010 г.: за 8. клас в Гимназия SMART Science.