Нещата от живота

DSC_7793
Или защо Izzi Science не се оказа достатъчно

Четири години – точно толкова ни делят от първия учебен ден, в който шепа родители, с виждания и образователни потребности, близки до нашите, ни повериха децата си. Izzi Science звучеше като амбициозен проект, дори рисково начинание с множество въпросителни. Ние летяхме, окрилени от мечти, учехме се заедно с нашите хлапета, стъпвахме ту смело, ту плахо…

Ето ни днес, в зората на последния учебен ден от четвъртата ни обиколка около Слънцето – 2022-2023 учебна година. Колко много неща се случиха (нови приятелства и раздели, грешки и смешки, медали и предизвикателства и т.н.) и всички до един ни доведоха до днешния ден, в който е време да поставим нови аспекти в историята.

Izzi Science отпи глътка от бутилката с надпис “Drink Me” и…
порастна в Science-Smart School of Sofia

Напитката за уголемяване не ни очакваше на масата просто ей така, както Алиса я бе заварила. Сами си я пожелахме, размечтахме се, запретнахме ръкави, вложихме сърцата си и започнахме да наедряваме. Така Izzi Science отесня и от училище с ученици до 4. клас постепенно се превърна в училище и за петокласници, шестокласници и седмокласници. Но бутилката с увеличаващата се напитка все още не бе допита…

През 2023 г., верни на максимата, че човек е голям колкото големи са мечтите му, осъзнахме, че искаме още. Искаме и можем да предложим образование, което да бъде конкурентно, смислено, провокативно дори за юноши в гимназиална възраст. Точно тук и без звукови ефекти, без масирана рекламна кампания, но в нашата общност бавно и напоително споделихме едно ново име, в което “науката” продължава да се спряга: Science-Smart School of Sofia.

Какво е Science-Smart School of Sofia?

Учебен комплекс, който поема грижата и отговорността към деца в следните възрасти:

Университет няма да правим, обещаваме.

Фокус върху фундаментални предмети

Science-Smart School of Sofia предоставя на учениците цялостна образователна програма със засилен фокус върху математика, езици (български, английски и немски език), природни и обществени науки. Вдъхновяващите ни учители насърчават активното участие на учениците, тъй като те са в центъра на образователния процес. Програмата на обучение, условията в учебния ни комплекс, комуникацията в общността ни са в симбиоза помежду си и всичко работи в посока да развиваме умения и компетенции. Нашата мисия е да насочим усилията ни към това учениците ни да разсъждават далеч отвъд учебното съдържание, да преживяват материала, да добиват личен опит, да изследват света наоколо, да предизвикват суперсилите си. Екипът ни неуморно насърчава децата да мислят критично, да използват творческия си потенциал, за да бъдат иновативни в решаването на проблеми, да поемат отговорност към бъдещето си.

Нека не се лъжем – няма идеални ситуации, няма идеални проекти. Случва се да правим и грешни стъпки в старанието ни да предоставим качествена образователна услуга. Но желанието ни да бъдем фактор, а не просто едно от много училища, обичта ни към учениците ни и уважението към преподавателския състав са посоката, към която се стремим.

Интердисциплинарно обучение

Обвързването между различните дисциплини и пресечната им точка премахва границите между тях и представя пред учениците възможност да свързват знанията и да ги пренасят между материите, за да разберат света в неговата цялост. С учениците се работи целеносачено върху развиването на широка обща култура, критично мислене и аналитични умения. Научният метод на преподаване на природни и обществени науки подкрепя личностното израстване в среда силно конкурентна, многообразна и изпълнена с възможности.

Изкуства и спорт

Science-Smart School of Sofia развива успешно програмата си за благосъстояние на учениците, част от която са седмични занимания по изкуства и спорт, както и разнообразни клубни занимания по интереси, семейни уикенди.

Култура на толерантност, сътрудничество и комуникация

Срещите с популярни личности, екипните проекти, дискусиите, концертите и развиването на социални умения са част от добавената стойност, която учениците ни получават, имплементирани в ежедневните ни занимания.

Допълнително, уменията на децата да разсъждават, развиват теза, търсят обективни факти в нейна защита по един обективен и рационален начин, етично защитавайки я пред своите опоненти както изграждане на социална и гражданска и човешка позиция е часът по Global perspectives

Защо методите на Science-Smart School of Sofia са успешна образователна стратегия?

Научният подход, на който стъпва нашето разбиране за методология и образователен подход, позволява придобиване на знание и разбиране за света около нас чрез изследване на явленията, формулиране и тестване на хипотези (чрез експерименти и наблюдения), дебатиране и добиване на широка обща култура.

Представете си Научният подход като галактика, да речем образователна галактика, в центъра на която е поставено Слънцето или ученикът. В орбита около това Слънце се движат планетите:

планета Наблюдение

Научният процес започва с наблюдение на тема, по която се преподава според учебния план. Нашите ученици се обучават по програмата на МОН и Cambridge International, като учителите ни успяват да имплементират най-доброто от двете образователни методологии в процеса на комуникация и преподаване.

планета Изследване

От наблюдението се извлича въпрос, който се изучава и изследва. В учебните часове материята не се декламира от учителите, а се комуникира, тъй като преподаването е двустранен процес. Учениците имат възможността да съберат факти и обща информация, да се допитат до опита на учителя или друг ролеви пример, да изследват допълнитено въпроса с помощта на литература от училищната библиотека или други ресурси.

планета Хипотеза

На базата на събраната информация се формулира хипотеза, която отговаря на темата / на въпроса на ученика. Хипотезата може да се потвърди или отхвърли чрез експеримент или наблюдение. Лабораторията на нашия учебен комплекс концентрира голяма част от часовете по наука, като допълнение към теоретичната част по програмите на МОН и Cambridge International. Разбира се, не само тук се провеждат практическите занимания – дворът също е чудесен научен център, когато става въпрос за извършване на наблюдения и експерименти; в кабинета по архитектура се пресъздават уроци по биология и математика; в кабинета по изкуства се рисува по теми, свързани с програмата (например, анатомия, светлина, геометрия и т.н.) и т.н.

планета Тест и експериментиране

Когато хипотезата се тества чрез експеримент или дискусия, проект или изпълнение на задача, учителите добиват по-добра представа за развитието на учениците, отколкото от сухо изпитване и повтаряне на теория. Разбирането на материала означава да се извършват междупредметни връзки, да се пренасят знанията между областите, да се пресъздават знанията и да се достига до по-високо ниво на критичност.

планета Анализ на данните

Ключов аспект в образованието на днешните млади хора се оказва четенето с разбиране, проверяването на източниците на информация, критичното мислене, интепретирането на данни, презентирането им, тренирането на увереност, концентрация и стабилност в знанията и развитието. Заради това анализът на данни е неизменна част от Научния подход. Резултатите от анализа се интерпретират и се свързват със съществуващото знание в областта, като подкрепя любопитството на учениците и ги вдъхновява в избора им за развитие, професия, начинания и т.н.

планета Съобщаване на резултатите

Съобщаването на резултатите от добитото знание затваря цикъла по темата, като насърчава учениците да комуникират наученото помежду си аргументирано, включително и да водят градивни дебати.

Научният подход поощрява активното участие, критичното мислене и развиването на умения, които са приложими не само по време на обучението, но и в динамичното ни битие. Този подход не просто предоставя конкретни знания, но подготвя учениците за постоянното учене и разбиране на света на базата на обективни, а не субективни възприятия.

Какво още е Science-Smart School of Sofia?

Семейство. Място, в което децата попиват позитивен опит и знания, създават приятелства и опознават себе си. Място за весели игри и изява на творчески потенциал. Място, в което всеки малък човек е важен и намира своето място сред останалите човеци на езика на толерантността, на взаимността, на диалогичността, на доброто. Място, което всички обичаме.

Защо да се присъедините към Science-Smart School of Sofia?

Бихме могли да ви посочим дузина причини. Но защо да го правим? Отворете която и да е страница в сайта или в блога и ще откриете път към Вашата лична мотивация. Ние сме тук, отговорни към децата и тяхното развитие, отворени към предизвикателства и към Вас, новите родителите, които ще посрещнем в нашето семейство.


Заповядайте на Отворени врати за родители в Science-Smart School of Sofia (ул. “Ангел Каралийчев” № 10)
във връзка с текущата приемна кампания за учебната 2023-2024 година:
  • основно образование в Izzi Science: 4 юли и 14 юли от 16,30 ч. за родители на ученици в бъдещи 4. клас, 5. клас и 7. клас;
  • гимназиален етап на образование в SMART Science: 13 юли и 20 юли от 16,30 ч. за родители на ученици в бъдещ 8. клас.

Във връзка с интереса към SMART Science от страна на родители и ученици в бъдещ 8. клас, предоставяме нова дата за изпит. Моля, запознайте се с процедурата по прием ТУК. Изпитните дни за гимназиален етап на обучение ще се проведат на 4 юли 2023 г. и 14 юли 2023 г.