The Application process for 2024/2025 is now open: apply here
Участвайте в научни състезания ТУК

Детски център Izzi Start

Детски център Izzi Start следва програмата на Cambridge International за ранно детско развитие (EYFS)

Слънчеви Зайчета (2-годишни)

През тази важна година децата са малки изследователи и изграждат познание за света чрез наблюдение, осмисляне на подходящи за възрастта им ситуации и практическо участие. Усилията на учителите и учебната програма са насочени към това да осигурят на всяко дете възможност да изгради увереност и основни социално-поведенчески умения и самоконтрол.

За да се подпомогне когнитивното, социално и емоционално развитие, за децата е важно да усъвършенстват двигателните умения, да овладяват езиковите и комуникативни умения и да създадат навици да се грижат за себе си, за околните и за средата. Средата в детската градина стимулира сетивата им и предразполага към практически занимания (hands on, brains on).

DSC_3643
DSC_3572

Звезди (3-годишни)

Децата продължават да трупат нови знания и да израстват физически, емоционално и социално. С уроци по български и английски език, математика, музика, приложни изкуства и наука, скрити в седмични игрови занимания на забавни теми, те развиват своята любознателност, логика и желание да споделят креативни идеи.

В тази възраст основният подход е учене чрез преживяване и сензорни стимули. Учителите прилагат индивидуален подход към всяко дете, за да го подкрепят в развитието на социално-емоционални умения, грижа за себе си и грижа за общността.

Комети (4-годишни)

В тази възрастова група децата започват да изграждат навици за работа в малки групи. Това позволява на учителя да следва програмата, като обръща нужното внимание на всяко дете. Включени са и занимания по фина моторика и четене (Phonics), които създават ранен етап на грамотност у децата по отношение на двата езика.

На тази възраст децата развиват умения за разрешаване на логически проблеми и как да овладяват емоциите си. Работата на учителите е да подкрепят академичното, когнитивното и емоционалното им развитие чрез звукови игри и езикови упражнения (създаване и разказване на истории, четене, начални опити за писане).

DSC_2246
DSC_5067
DSC_5052
DSC_2252
DSC_2099
DSC_2132
DSC_2141
DSC_2219
DSC_2250
DSC_2281
DSC_2156
DSC_3788

Бъдете част от нашето семейство!

to top button
bg_BGБългарски