Детски център Izzi Start

Детски център Izzi Start е част от семейството на ЧСУ Izzi Science for Kids. Центърът е отворен за деца от 2 до 5 години, като следва програмата на Cambridge International за ранно детско развитие (EYFS).

Вярваме, че за децата е необходимо да получават образование, внимание и грижа в безопасна и стимулираща среда от най-ранна възраст. С това убеждение учителите подхождат към подготовката и на най-малките ни ученици.

Група 1 (2-годишни деца)

През тази важна година децата са малки изследователи и изграждат познание за света чрез наблюдение, осмисляне на подходящи за възрастта им ситуации и практическо участие. Усилията на учителите и учебната програма са насочени към това да осигурят на всяко дете възможност да изгради увереност и основни социално-поведенчески умения и самоконтрол.

В този период децата оформят своята личност. За да се подпомогне тяхното когнитивно, социално и емоционално развитие, за децата е важно да усъвършенстват двигателните умения, да овладяват езиковите и комуникативни умения и да създадат навици да се грижат за себе си, за околните и за средата. Този процес се подпомага и насочва от учителите през всеки етап от деня. Средата в детската градина стимулира сетивата им и предразполага към практически занимания (hands on, brains on).

272169506_630449518290850_438395525245086639_n
255460189_376805620810007_5165215339477199660_n

Група 2 (3-годишни деца)

Децата продължават да трупат нови знания и да израстват физически, емоционално и социално. С уроци по български и английски език, математика, музика, приложни изкуства и наука, скрити в седмични игрови занимания на забавни теми, те развиват своята любознателност, логика и желание да споделят креативни идеи.

В тази възраст основният подход е учене чрез преживяване и сензорни стимули. Учителите прилагат индивидуален подход към всяко дете, за да го подкрепят в развитието му във всяка от следните области: математика, изкуство, наука, език, социални и емоционални умения, грижа за себе си и грижа за общността.

Група 3 (4-годишни деца)

В тази възрастова група децата започват да изграждат навици за работа в малки групи. Това позволява на учителя да следва програмата, като обръща нужното внимание на всяко дете. Включени са и занимания по фина моторика и четене (Phonics), които създават ранен етап на грамотност у децата по отношение на двата езика.

На тази възраст децата развиват умения за работа в екип (група), как да се справят с проблеми и как да се овладяват с емоциите си. Работата на учителите е да подкрепят академичното, когнитивното и емоционалното им развитие чрез звукови игри и езикови упражнения (създаване и разказване на истории, четене, начални опити за писане).

272098713_233916965591896_6511122345817930097_n

Учебна програма

Обучението чрез преживяване (hands-on, brains-on) е изключително важен за развитието на децата във всяка възраст. С програмата на Cambridge International те учат, като използват разнообразни материали, включват се в различни тематични занимания и игри, които са им интересни и ги развиват както социално, така и академично. С уважение и отдаденост към всяко дете учителите им помагат в този процес, като осигуряват безопасна и подкрепяща среда.

Децата преминават през етапите си на развитие с характерните за тях умения и знания, когато са готови за това, като учителите и семейството подкрепят този процес и им помагат да изградят увереност.

Учебната програма е разделена на шест области на развитие:

Говоренето, слушането и четенето са важни елементи от ранното детско развитие. Когато те са ангажирани с интересни занимания, свързани с използването на езика, и разбират неговата значимост, в бъдеще по-лесно развиват стремеж за учене.

От ранна възраст децата разбират как математиката е свързана с техния живот. Чрез игри и различни занимания те се запознават с действия и основни концепции, които ще им бъдат необходими в следващите етапи от обучението.

Изкуството и креативните занимания (музика, танци, ролеви игри) дават възможност на децата да представят своите идеи и да развият въображението си.

Тази част от учебната програма има за цел да развие социалните умения у децата и да ги подкрепи в създаването на приятелства. Те се научават как да се справят с емоциите си и да помагат на другите, а също и да развиват самочувствие и да постигат самостоятелност.

Програмата подкрепя децата да развиват своите двигателни умения през разнообразни игри. Целта е те да изградят позитивно отношение към спорта и основата на здравословен и активен начин на живот.

Вродената любознателност на децата трябва да бъде поощрявана, така че те да задават въпроси, да откриват нови неща и да взаимодействат със света около себе си. Тази част от програмата полага основите на различни предмети в училище като наука, история и география.

group Работа в група
science2 Наука
science Наука
numbers Числа
music Музика
selfcare Грижа за себе си
motorics Фина моторика
bunnies Фина моторика
Art2 Изкуство
Art Изкуство

В годината, в която децата навършват 5 години, те стават част от първа предучилищна група към ЧСУ Izzi Science for Kids.

Екипът се състои от опитни предучилищни педагози, логопед, психолог, медицинска сестра и учител по наука хореограф.

Локацията на Детски център Izzi Start е в близост до училище Izzi Science for Kids на ул. „Ангел Каралийчев“.

Елате при нас

Кандидатствай онлайн
to top button
bg_BGБългарски