Izzi Science for Kids представя Никола Каравасилев – Учител по физика и астрономия

Никола Каравасилев е сред най-добрите млади учители по физика и астрономия в България. Повече от 10 години Никола обучава ученици от цялата страна, които се подготвят за международните състезания по астрономия, физика и астрофизика. Той е ръководител на няколко олимпийски отбора, които представят страната ни в различни престижни международни състезания по природни науки и е един от виновниците за българските медали.

В началото 2019 г. Никола получи и първата награда на Ученическия институт на БАН за специален принос в откриване и развитие на таланта на млади българи в областта на физиката и нейните приложения. А на 4 април 2019г. Никола бе отличен с наградата „Акад. Матей Матеев“ от Международна фондация „Св. св. Кирил и Методий“ по време на Националната конференция по въпросите на обучението по физика. Наградата е „за постижения при създаване на условия за най-подходяща учебна среда за обучения в областта на физиката“. През 2016-а той използва личната си докторантска стипендия, получена от финансова група Карол (сега Фондация „Карол знание“), за да закупи лабораторно оборудване за стаята, която използва във Физическия факултет на СУ.

В момента Никола Каравасилев води школи в ПЧМГ София. Освен това той ръководи и много кръжоци по физика и астрономия за ученици.

Никола е един от учителите по наука в Izzi Science for Kids.

Защо е нужно това училище? С какво ще помогне на децата и родителите? Защо наука?

“Ще започна своя отговор от това защо е нужно да се изучават природни науки в училище. Много хора мислят, че физиката, химията и биологията са просто механичен сбор от факти, които трябва едва ли не да бъдат научени наизуст. Това съвсем не е така. Целта на тези науки в никакъв случай не е да накара учениците да помнят огромно количество информация (За съжаление, такова впечатление се създава в българското училище, но това е отделна тема). Всъщност основната роля на природните (т.нар. точни) науки е да формира критично мислене и умение за осмисляне на това, което се случва. Най-важното умение, което те формират (или поне би трябвало) у учениците е да си задават два много фундаментални въпроса: „Защо?“ и „Защо не?“. Така човек подлага на съмнение и анализ всяка информация, която достига до него и много трудно може да бъде излъган от заливащите ни фалшиви новини например. Вие знаете, че всекидневно ни заливат огромно количество информация от най-различно естество: Вредно или полезно е да се яде месо? От коя зодия са най-добрите бизнесмени? Кацали ли са хора на Луната…? и т.н.  Това е от изключително значение за съвременните образовани хора.

За съжаление, в България преподаването на природни науки в училище е доста занемарено през последните няколко десетилетия. Не бих искал да навлизам в темата какво не е наред образованието ни по тези науки и какво да се направи с цел подобряването му, защото това е твърде дълга дискусия, а и не сме се събрали днес за това. В Izzi Science for Kids основен акцент в преподаването ни ще бъде изучаването именно на природни науки, при това, от най-ранна детска възраст, нещо, което у нас засега е напълно непознато. Както често казвам на родителите – малките деца имат две големи предимства: безкрайно любопитни са и все още нямат почти никаква информация в главата. Ако ние успеем да съхраним тяхното вродено любопитство и да го развием в посока на природните науки, то интересът им към науките никога няма да стихне.”

Какво те накара да се присъединиш на тази отговорна позиция?

За да отговоря на този въпрос ще се върна години назад.

Трябва да призная, че преподаването в училище не беше част от моите планове за живота, поне докато не завърших университета. Когато бях студент си представях, че след дипломирането си ще работя като астрофизик, най-вероятно в БАН, и по цял ден ще се занимавам с изучаване на далечни галактики. По онова време вече водех школи по астрономия, но това сякаш беше някакво маргинално мое занимание, което нямаше изгледи да стане моя професия. Нещата много се промениха през лятото на 2010г. Малко преди дипломната ми защита, аз бях поканен да преподавам в международно училище, където се учи по английската образователна система. Приех това като предизвикателство. В този период имах възможността да изведа първия си ученик, който спечели награда от Националната олимпиада по физика. През 2011г., бях поканен като лектор по физика и астрономия в СМГ и ПЧМГ. В тези училища вече имах възможността да работя с много мотивирани и талантливи ученици и постигнах наистина много сериозни успехи, дори и на международно ниво. Школите, които провеждах там се разрастваха като брой ученици, а също така с годините успехите ни ставаха все по-големи (тук няма да ги изброявам, защото интервюто ще стане прекалено дълго…). Постепенно научната кариера сякаш остана на заден план, а пред мен се откриха много сериозни възможности да се реализирам като учител. Някъде около 2014-2015г. вече ясно си давах сметката, че без съмнение това е моето призвание и това е работата, с която бих искал да се занимавам е бъдеще.

Изключително интересно ми беше и да натрупам опит в преподаването на наука на съвсем малки деца. Част от този опит е подготовката ми от Британски съвет като комуникатор на наука, друга част практическия ми опит в директна работа с деца на възраст 6-11 г.

Създаването на Izzi Science for Kids е крайъгълен камък за моята професионална реализация.  Дадена ми бе възможността да участвам в изграждането на уникално по рода си училище, в което науката има централно място.

Всички преподаватели и изобщо членове на екипа са внимателно избирани човек по човек, за да сме сигурни, че ще работим само с хора, отдадени на професията и децата, и с висока ценностна система и експертиза.

Успяхме да подберем всяко едно дете, което ще се обучава при нас. От вече проведените срещи децата, кандидатстващи при нас, мога да заключа, че бъдещите ни ученици ще са любознателни и силно мотивирани да изучават природните науки. Работата с тях ще бъде истинско предизвикателство, но със сигурност резултатите ще са впечатляващи. .

Създаваме и модерна лаборатория по природни науки, която да се използва и за подготовка на моите ученици, които се готвят за олимпиади. В един момент, аз осъзнах, че това, което се случва е нещо като сбъдване на моя мечта, която дори не съм осъзнавал, че имам. Вярвам, че Izzi ще бъде най-доброто, поне за мен, училище, в което съм работил и няма да се изненадам, ако в бъдеще много силни състезатели на България излязат именно от нашите възпитаници. Това „на кратко“ са моите причини да се захвана с отговорната работа на учител по физика в Izzi. Силно се надявам моят „деструктуриран“ отговор да е лесен за разбиране и максимално изчерпателен.

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на мънички дечица?

Моят опит с малки деца е доста сериозен. Водил съм редица ателиета по астрономия за деца. Също така от четири години се занимавам с планетариума в детския научен център Музейко. Участвам и в много научни фестивали, в които съм демонстрирал различни забавни научни експерименти на щанд. И може би тук е мястото да спомена, че те в много случаи са интересни и за деца и за родители.

С какво смяташ, че ще си най-полезен?

Аз съм учител по физика и като такъв преподавам този предмет на учениците в училището. Тук искам да направя разликата между преподавател и учител. Първият е човек, който просто изпълнява ролята на човек, който трябва да предаде материала на учениците, нещо като посредник между авторите на учебника и учениците. Учителят, какъвто се наричам и аз, има задачата не просто да налее знанията в главите на учениците, а и да ги вдъхнови за неговия предмет, като им покаже колко интересен и полезен е той. В този смисъл, в нашето училище вярвам, че преподаватели няма, всички сме учители.

Физиката е сложна наука. Това го знаят всички, особено тези, които са я изучавали по-задълбочено. Но, физиката може да бъде представена по начин, който да е разбираем и за най-малките деца. Тя може да бъде много интересна наука от която децата наистина да имат полза. Моята роля е именно в това да предам на нашите ученици знанията по физика, като в същото време ги вдъхновява да се занимават с тази наука и в бъдеще. Това ще направя, като подготвя увлекателни уроци с много експерименти и практически дейности, целящи да покажат ролята на физиката в живота ни. За мен е ясно, че не всички наши ученици ще станат учени. Но моята цел е всеки от тях да разбира света около себе си и да има изградено критично мислене и умения за анализ на нещата от заобикалящия ни свят. Това е много важно за всеки образован човек. Физиката изгражда именно това (макар в стандартното българско училище тя да е просто механичен сбор от формули, които трябва да се научат наизуст).

Бъдещи планове за училището?

Важна дейност, с която се занимавам в това училище е подготовката на моите ученици в напълно оборудваната ни лабораторията. Там правим експерименти, които ще ни служат за национални и международни състезания по физика и астрономия. Моя основна мечта е нашето училище в бъдеще да стане притегателен център за амбициозни ученици, които имат желание да учат физика и астрономия на едно много високо ниво. А защо не и нашите ученици да са следващите, които ще спечелят медали по природни науки за България?

Повече за приема в ЧСУ Izzi Science for Kids прочетете тук