Математиците на ЧСУ “Наука за деца” / Science-Smart School of Sofia: резултати от математически състезания през 2024 г.

DSC_5753

Математиката не е просто предмет от програмата за обучение – тя е пътят към развитие на аналитичното мислене, логиката, решаване на проблеми. Нашият фокус са науките, но чрез обучението по математика успяваме да интегрираме вероятно почти всички предмети в ежедневния учебен процес. Така неусетно интердисциплинарният подход се оказва най-силното ни средство за завладяване на детските умове. Там, където се докосват различните предмети, се оказва, че стои именно математиката.

Тя е в музиката, в изкуството, в спорта. В науките. И все пак, учебният ни комплекс не е математическо училище в стандартното разбиране, но практиката до настоящия момент показва, че нашите ученици с нищо не отстъпват на техните връстници от училища с математически профил. Така е, вижте само резултатите по-долу.

Подготовката на учениците ни започва още от Детски център Izzi Start, като последователно продължава в следващите учебни звена – в предучилищните ни групи, в основното ни училище и в гимназията. Всички възпитаници на учебен комплекс Science-Smart School of Sofia, освен разширено изучаване на предмета, изучават и състезателна математика. Програмата е структурирана така, че да се съсредоточи върху основните математически концепции, като учениците придобиват стабилни знания и имат достатъчни възможности да изпитат способностите си по време на престижни външни състезания, както и на онези, организирани от нас.

За да се подготвят за по-напреднали нива, някои от тях посещават нашата съботна Школа по математика, където развиват своите умения в решаване на задачи, обсъждат сложни математически концепции и изследват приложенията им в реални ситуации.

Ключът към успешното развитие на математиката в нашето училище, разбира се, са нашите вдъхновяващи преподаватели. Те са наставници, стремящи се да създадат образователна среда, в която всеки ученик да напредва със своите темпове, да се състезава с останалите, да бъде насърчен да разшири кръгозора и опита си.

Учениците в нашето училище имат възможност да се включат в различни математически състезания и олимпиади. Тези състезания не само ги мотивират да развиват своите умения, но и им предоставят възможност да измерят своя напредък и да се състезават с връстниците си от други училища.

Участието в състезанията не е самоцел за нас. Вярваме, че добри резултати се постигат с добра дисциплина, с желание да откриеш своето място спрямо хората около теб, да утвърдиш увереността си в своите математически умения. Така обучението по математика се превръща в многопластов и смислен процес, във време, изискващо посвещение и ангажираност, в насърчаване на добрите практики и положителен пример, натрупан през годините ни като образователна институция. А качественото образование и насърчаването на математическия интерес развива компетентни и уверени млади хора, готови да се справят с предизвикателствата на бъдещето.

Освен високите резултати на нашите финалисти, характерно за нашето училище е отличното представяне на всички участници и много висок среден резултат на училището. Това е в резултат от стабилната подготовка по математика в рамките на учебната програма.

Това доказват и резултатите, вижте ги:

XIV Есенен математически турнир “Акад. Стефан Додунеков”, ноември 2023 г.
5. клас
 • Арсений П.: 21 т. – втора награда
 • Вихрен Т.: 17,5 т. – трета награда
 • Дарина Б.: 15 т. – отлично представяне
 • Виктор В.: 10,5 т.
Европейско Кенгуру, 2024 г.
1. клас
 • Яна Д.: 74 т.
 • Борислав К.: 63 т.
 • Теодор Г.: 62 т.
 • Сияна В.: 59 т.
 • Габриела Т.: 57 т.
 • Теодор Х.: 54 т.
 • Александър С. 52 т.
 • Андрей Б.: 52 т.
 • Михаил О.: 51 т.
2. клас
 • Боряна П.: 87 т.
 • Георги П.: 74 т.
 • Ирина П.: 58 т.
 • Александър И.: 56 т.
 • Деа Т.: 55 т.
3. клас
 • Анна К.: 83 т.
 • Даная Б.: 77 т.
 • Филип П.: 56 т.
 • Алберт Х.: 54 т.
 • Александър А.: 54 т.
4. клас
 • Кубрат П.: 100 т.
 • Никола К.: 86 т.
 • Георги М.: 82 т.
 • Никола С.: 64 т.
 • Ралица В.: 64 т.
 • Кая П.: 58 т.
 • Александра К.: 52 т.
 • Ани К.: 50 т.
5. клас
 • Дарина Б.: 85 т.
 • Виктор В.: 84 т.
 • Арсений М.: 83 т.
 • Яна Я.: 74 т.
 • Александър Т.: 66 т.
 • Сесил М.: 65 т.
 • Вихрен Т.: 64 т.
 • Христо Ч.: 61 т.
 • Никола Н.: 50 т.
6. клас
 • Стоян Д.: 83 т.
 • Светлозара С.: 76 т.
 • Кристиян Б.: 71 т.
 • Ясен П.: 61 т.
 • Йоана Ж.: 60 т.
 • Венцеслав Х.: 56 т.
 • Мартин Пъков: 50т.
7. клас
 • Михаил Р.: 55 т.
 • Ивайло К.: 48 т.
8. клас
 • Ива С.: 87 т.
Математика без граници, класирани ученици за финала на 29 юни 2024
1. клас
 • Теодор Г.
 • Яна Д.
3. клас:
 • Филип П.
 • Петър Т.
4. клас:
 • Георги М.
 • Теодор П.
 • Никола К.
7. клас:
 • Деа Д.
Областен кръг на олимпиадата по математика, 2024
4. клас:
 • Никола К.,: 21 т.
 • Теодор П.: 21 т.
 • Кубрат П.: 21 т.
 • Александър П.: 19,50 т.
 • Виктор Б.: 15,50 т.
 • Ирен М.: 15,50 т.
5. клас:
 • Арсений П.: 16.75 т.
 • Никола К.: 16 т.
 • Дарина Б.: 11,50 т.
Пролетно математическо състезание, април 2024 г.
4. клас:
 • Георги М.: 36,50 т.
 • Никола К.: 35 т.
 • Ралица В.: 35,75 т.
 • Кубрат П.: 28,50 т.
 • Теодор П.: 28 т.
5. клас:
 • Арсений П.: 14,75 т. – трета награда
 • Виктор В.: 10 т.
Математически турнир “Иван Салабашев”
1. клас:
 • Теодор Г.: 56 т., златен медал
 • Мирослав Л.: 48 т., златен медал
 • Екатерина-Белла Г., 40 т., сребърен медал
 • Мартин Л.: 40 т., сребърен медал
 • Александър С.: 36 т., бронзов медал
 • Андрей Б.: 36 т., бронзов медал
3. клас:
 • Анна К.: 54 т., златен медал
4. клас:
 • Никола К.: 42 т., сребърен медал
 • Кубрат П.: 40 т., сребъен медал
 • Георги М.: грамота
 • Теодор П.: грамота
5. клас:
 • Арсений П.: 42 т., сребърен медал
 • Виктор В.: 42 т., сребърен медал
 • Никола К.: 36 т., бронзов медал

Развитието на математическите умения в училище изисква ангажираност и усилия от страна на учениците, учителите, образователни институции, родителите, обществото. Нашият екип насърчава участието в престижни математически състезания, а така също участва в календара на софийските събития с авторски турнири по математика и природни и обществени науки. Подготовка и участието в състезания е част от пътя на израстването, а подкрепата към нашите ученици е мисия, чрез която се стараем да ги подготвим за успешна академична и професионална кариера в бъдеще.


Приемът за учебната 2024/2025 е отворен за:
 • деца, родени през 2020 г. за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;
 • деца, родени през 2019 г. за ПУК 1 в сновно училище Izzi Science for Kids;
 • ученици в предстоящи 3. клас до 7. клас в основно училище Izzi Science for Kids;
 • ученици в предстоящи 8. клас и 9. клас за гимназия SMART Science.
За контакт с нас и допълнителна информация, открийте ни на:

☎️ 0895 557 317 или 📮 info@izzi.academy