(НЕ)Случайният “Пътеводител” на Артър Д.

DanielKordan_03

Don’t panic!

Ако този текст е твърде дълъг за четене, моля, поставете вавилонската рибка в ухото си и слушайте внимателнo.
Чувството за хумор е на Ваша отговорност!

Някъде далече–далече, през две галактики в десета, се намира една потънала в междузвезден газ и прах, в преобладаващо черна материя, дребосъчеста слънчева система. В историческите записки на свръхмощния компютър Дълбока мисъл, най-добрия аналитик във Вселената, се споменава нейният състав:

 • Слънце – звезда от спектрален клас G2, която съдържа 99,86% от масата на системата. По принцип то бе съвсем обикновено слънцe освен, че бе домакин на междугалактическото министерство на частните планети.
 • частни планети – приблизително осем по десет небесни тела с различни размери и химичен състав, лицензирани от междугалактическото министерство на планетите да приемат стопаджии.
 • естествени спътници – сравнително големи тела, неразривно обвързани с планетите.
 • астероиди, комети, кентаври – разни ледени тела, които преминаваха неконтролирано из галактиката и предизвикваха апокалипсиси или събития със случаен характер на различни планети.
 • космически прах – плаваше си свободно, не правеше нищо и не искаше нищо.
 • космическа (дез)информация, съдържаща:
  • повече черна материя, отколкото обитателите на планетите можеха да понесат;
  • шок-и-ужас – гръмогласна вогонска поезия;
  • важни новини.

Всички тези космически тела обикаляха около Слънцето.

Та, ей там някъде, насред цялата тази галактическа неразбория, на разстояние от 149,6 милиона километра от Слънцето, съществуваше една съвсем незначителна, малка синьозелена планета. Нейните обитатели понякога се чувстваха искрено объркани и възмутени от въпросната космическа (дез)информация, придвижваща се в пространството като в центрофуга, далеч неподчинена на гравитацията. Със същата онази скорост и шум в системата, с която пералня се опитва да намери изхода, така шок-и-ужас преминаваше през тънките струни на нервните окончания на нейните обитатели.

Тази слънчева система, също обвита в пълна мистерия и мъгла от “някоймиказа” и “къдемие”, бе кръстена от вогоните като Система Частно образование. Обитателите можеха да се придвижват свободно на стоп от частна планета на частна планета, стига да разполагат с хавлия.Попитахме Артър Д., автор на знаменития Пътеводител за стопаджии в Система Частно образование, как се избира частна планета и как да я хванем на стоп?

“Според Дълбока мисъл единственият отговор на Въпроса за живота, вселената и всичко останало е 42. Моите наблюдения, от висотата на опитен стопаджия, сочат, че всеки 42-годишен планетянин, достигнал тази почтена възраст, отдавна е забравил отговора благодарение на… космическата (дез)информация. Без паника! Моят “Пътеводител” е тук за всички стопаджии в галактиката с обобщени данни за физичните закони, на които се подчинява всяка частна планета.

Очаквам “Пътеводителят” да бъде допълван и преиздаван, така че останете наблизо. Ако обаче е спешно, попитайте вавилонската рибка още ТУК и сега.”

сподели авторът.

И така, с любезното съгласие на Артър Д. публикуваме кратко и забавно резюме за нашите читатели, а за сериозния труд, моля, отново без паника, просто последвайте “Пътеводител”.


“Пътеводител за стопаджии в Система Частно образование

(напълно несериозен прочит, с малки изключения)

На всички арлингтонци, допринесли за “Пътеводителя”, за чая, отзивчивостта и едно канапе в онзи най-неприятен розов нюанс.

Според Дълбока мисъл историята на всяка велика цивилизация преминава през три различни и ясно очертани периоди, заради които стопаджиите понасят на плещите си цялото това безобразие от космическа (дез)информация: Оцеляване, Любознателност и Изтънченост, известни също и като периодите “Как?”, “Защо?” и “Къде?”

Глава I

Как да изберем Частна планета и да я хванем на стоп

В очакване на своя стопаджия, всяка частна планета се подготвя, за да откликне на високите очаквания към нея. С вяра и упование във физичните закони, всяка успешна частна планета застава зад табелата си с осмислени, обосновани добри дела, и напълно неслучайно споделени думи от своите обитатели. По тях стопаджиите разпознават своите ценности и се уверят в качеството на живот на настоящите ѝ обитатели. Внимание: често празните планети копират табелите на онези, изпълнени с обитатели, което поражда освен космически прах, и допълнителна черна материя в пространството.

Частните планети спазват всички изисквания на междугалактическото министерство и отговарят на посочените контакти със скорост трета светлинна; общността им е сплотена, добре поливана и локализирана в слънчевата част от пространството. За да хванете на стоп желаната частна планета, носете си главата на раменете и Вашата хавлия.

Извод: Хванете на стоп онази частна планета, която се доближава до Вашите лични разбирания за 42 и отговаря на очакванията Ви.
За сериозния труд, моля "Без паника!", последвайте "Пътеводител".

Глава II

Договор и гаранции за приятен престой

Всяка планета е длъжна да предостави договор за престой на стопаджиите, който се проверява от междугалактическото министерство като съдържание и задължителни реквизити. Договорът изисква размяната на гаранции между двете страни относно:

 • продължителността на престоя;
 • таксите за пребиване;
 • реалистичните очаквания за климата – дали е достатъчно приятен в по-късните следобедни часове като задължителна гаранция за приятен престой, това зависи от уменията за диалог и влияние на космическата (дез)информация в системата.

Ако стопаджията установи, че денят е с половин час по-дълъг отколкото трябва или пък морето е в онази най-неприятна отсянка на розовия цвят, той може, след като спази срока на престой, свободно да се насочи към следваща планета. В този случай всички (или поне един) са щастливи.

Ако стопаджията оваканти ненайдено мястото си, това носи негативен финансов баланс за планетата за неопределен период от време, тъй като освободеното място не може да бъде заето веднага от друг стопаджия. Тогава всички предоставени гаранции се задържат от планетата. В този случай рядко всички (или поне един) са щастливи.

Ако стопаджия се окаже любител на вогонска поезия и притеснява мира и хармонията на обитателите, то планетата предсрочно го изпраща на следващо пътешествие, като възстановява всички гаранции независимо от претърпяното неудобство и дългосрочното овакантяване на мястото. И в този случай рядко всички (или поне един) са щастливи.

Всяка частна планета е длъжна да публикува информация за таксата, която стопаджията заплаща при сключването на договор. “Пътеводителят” не се ангажира с предоставяне на финансови параметри, тъй като междугалактическата инфлация не расте единствено в черните дупки.

Извод: Четете внимателно и питайте за подробни разяснения за всичко преди да подпишете.

Глава III

Ами, ако падна?

БЕЗ ПАНИКА! Всяка планета разполага с медицинско лице, положило Хипократова клетва. Ще го познаете по бялата престилка, стетоскопа и постоянно загрижения за всички обитетели поглед. Той е задължен да води регистър на инцидентите и проследява здравния статус на планетяните всяка сутрин. Ако малък (свръхнова) обитател падне, медикът ще го утеши, превърже и ще се свърже с неговия родител с втора космическа скорост.

Извод: Инциденти могат да възникнат във всеки един момент през деня. Планетите полагат всички усилия за осигуряване на безопасна среда, но ако ви е страх да не паднете… НЕ СКАЧАЙТЕ!


Глава IV

Защо съм тук и други случайности

Отговорът е 42, но какъв е въпросът?!

“Енциклопедия Галактика” и цял кашон от избрани и висококвалифицирани педагози работят заедно с обитателите по правилното му дефиниране. Не само тяхната компетентност и умения за преподаване, видимите и невидимите резултати са от значение, но и начинът, по който регулират взаимоотношенията между обитателите.

Обичайната междупланетарна практика, независимо от междупланетарните културни различия, е информацията да преминава в систематичен вид и в предвидима регулярност през онлайн каналите за комуникация, възприети от съответната частна планета. Стопаджиите разполагат с пълен достъп до информация за живота на планетата.

Често кашонът на педагозите стои затворен, за да бъде обезопасен от произволни набези и загуба на педагогическа енергия и усилия. Тези фойерверки (енергия-бум и усилия-бум) са запазени с приоритет за малките (свръхнови) обитатели.

За сериозния труд, моля "Без паника!", последвайте "Пътеводител".

Епилог

Онези, които се занимават с проблемите на сложните причинноследствени връзки в историята на Вселената, смеят да твърдят, и тук авторът не взема отношение, че няма перфектни частни планети. Няма и перфектни обитатели.

Според Дълбока мисъл в Система Частно образование всички частни планети се стараят да предоставят възможно най-доброто за своите стопаджии по начин, който считат за правилен, тъй като основната им мисия не е да предизвикват галактическа катастрофа, а съвсем друго – да произвеждат свръхнови с обич.

От друга страна, Дълбока мисъл посочва, че всеки стопаджия е станал стопаджия, не защото постоянно му се носи хавлия, а защото търси и очаква частната планета да осигури дълъг списък от предимства за неговото дете, но тези очаквания отново са останали неудовлетворени.

Това, което могат да направят всички участници, докато се въртят около тяхното си Слънце, е да преведат очакванията си на машинен език, да комуникират помежду си, да бъдат градивен елемент в планетарния живот и да подпомогат процесите. Така ще открият онази хармония, заради която физичните закони понякога се бъркат с божие дело и обитателят ще бъде сигурен, че се е качили на стоп на правилната планета.


Преди да напусне Система Частно образование, попитахме Артър Д.: “И все пак, не ни стана ясно, защо 42?”

“Не достигнах докъдето исках, но пристигнах там, където имах нужда да бъда. “Пътеводителят” е просто нещо, което хвърлих в реката тази вечер. Не вярвам някой да има нужда от него отсега нататък!”,

сподели Артър Д. и се прехвърли в трето измерение.

Така никой нищо не разбра, защото всъщност всичко бе съвсем ясно… И всяка прилика, и всяка разлика с възникнали събития е напълно случайна и е плод на Вашето въображение или галактическа относителност.

За сериозния труд, моля "Без паника!", последвайте линк "Пътеводител".
Внимание! “Пътеводителят” се обновява със скоростта на светлината. Останете наблизо и следете всичко в реално време!
"Пътеводител за стопаджии в Система Частно образование"
@Артър Д., автор
Първо издание
Издава: @Izzi Interstellar
гр. София, 2023 г.
ISBN: 4242-4242-4242-42
N.B. По мотиви на великия "Пътеводител на галактическия стопаджия" от Дъглас Адамс.
Снимка на корицата: NASA.