Търсят се новите световни шампиони по природни науки

IMG_20220827_170350907_HDR

Още от създаването си, Izzi Science подкрепя ученици в подготовката и участието им в международни състезания, като предоставя своята лаборатория, техника, инструменти и уреди на тяхно разполжение. Нашите преподаватели по наука – Никола Каравасилев, Нели Иванова, Наско Стаменов, Златина Димитрова, са част от екипа, който поема грижите за обучението и представянето на националните ни отбори. Успехите се трупат съвсем закономерно, като причина за това са и изключително добре оборудваната ни лаборатория, и отдадеността на учениците и учителите, и желанието им да се докажат, за да бъдат част от тази общност на учени от цял свят.

И ето че всичко започва отначало. През месец август 2023 г. Международният турнир на младите естествоизпитатели (IYNT) отправя новото си предизвикателство към научната общност, а нашата амбиция е отново да докажем, че българските юноши имат условия и капацитет за работа, амбиции за развитие в науките и най-вече – добри са в това, в което обичат и умеят.

Участвайте в първи етап от селекцията за националния ни отбор!

Право на участие в турнира имат всички естествоизпитатели, родени в България след 1 януари 2007 г., като препоръчително е да бъдат над 12-годишни заради спецификата на задачите и натрупания понятиен апарат, уменията за презентиране пред международно жури, концентрация и самодисциплина. Не на последно място е и готовността на участниците за самостоятелност за времето на престоя далеч от дома, както и социалните им умения за работа в екип и свързане с останалите състезатели.

Организаторите на единадесетото издрание на IYNT са избрали гр. Алмати, Казахстан, а периодът на провеждане на турнира е от 20 до 27 август 2023 г. Състезателите и преподавателите ще бъдат настанени в кампуса на National Scientific and Practical Educational and Wellness Center Bobek.

Регистрацията за бъдещия ни национален отбор е отворена до 1 април 2023 г., включително, като одобрените кандидати ще бъдат уведомени за следващите стъпки от подбора. Избраните от нашите преподаватели ученици ще бъдат разпределени в два отбора, всеки от които с по шест състезатели.

Подготовката се провежда изцяло в лабораторията на Izzi Science for Kids,

като е съобразена с графика на учениците според академичния календар на МОН и няма да попречи на явяването на НВО в съответната възраст.