Български географски фестивал, 2023 г., ден втори

DSC_7004

Обратно в залите на Софийски университет, групите бяха насочени към кабинетите и за провеждане на теста.

По-големите ученици също се настаниха в аудиторията. Изключителна дисциплина и уважение един към друг демонстрираха всички състезатели, тъй като групите стартираха и приключваха теста в различно време и въпреки това успяваха да не си пречат и да не се разсейват. Чудесен пример за спортментство.

Междувременно в Аулата на университета д-р Евгения Сарафова проведе семинар на тема “За старата и новата география”, насочена към учители по география.