На гости в Института по оптически материали и технологии към БАН

DSC_5398
Основно училище Izzi Science for Kids

Петокласниците от Учебен комплекс 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆-𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒐𝒇 𝑺𝒐𝒇𝒊𝒂 посетиха лабораториите на Института по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски” към БАН. Поканата към нашите ученици бе отправена лично от доц. д-р Виолета Маджарова, като те имаха възможността да разгледат лаборатории, чиито разработки и иновации съчетават модерни технологични достижения с научните сили на нашите учени.

Институтът по оптични материали и технологии (ИОМТ) е водеща изследователска институция в България, която работи в областта на разработването и приложението на нови материали, устройства и технологии в областта на оптоелектрониката, фотониката и микро- и нанотехнологиите. Институтът си сътрудничи с редица български и международни изследователски компании, производители и разработчици, за да насърчи иновациите и трансфера на технологии в областта на оптоелектрониката и фотониката.

Може би най-интересната възможност пред учениците от 𝑺𝒄𝒊𝒆𝒏𝒄𝒆-𝑺𝒎𝒂𝒓𝒕 𝑺𝒄𝒉𝒐𝒐𝒍 𝒐𝒇 𝑺𝒐𝒇𝒊𝒂 бе да представят своите знания и да се запознаят с практическото приложение на дейностите в лабораториите. В нашето ежедневие, в медицината, в развитието на изкуствения интелект, в опазването на културното ни наследство – петокласниците се увериха, че науката е съвсем близо до нови открития, които ще внесат напредък в различни сфери.

Ето какви (вероятно) неподозирани за обществеността неща се случват в Института по оптически материали и технологии:

Лаборатория “Холография”

Холографската техника позволява записването и възпроизвеждането на триизмерни изображения. Лабораторията обединява експертизата на учени и инженери от различни области, фокусирани към напредък в областта на холографията и нейните приложения – в изкуството, медицината, оптичното съхранение на данни и други. Тук се обучават студенти и изследователи, разработват се разнообразни холографски техники, проучват се нови материали за създаване на холографски записи.

Лаборатория “Оптична метрология”

Лабораторията е фокусирана върху разработването и прилагането на оптични техники и инструменти за измерване и характеризиране на материали, компоненти и системи. Тук петокласниците ни се превърнаха от бъдещи учени в обект на експерименти. Те изследваха под микроскоп повърхността на собствените си пръсти и наблюдаваха различни участъци и слоеве от човешките тъкани.

Лаборатория Електронна микроскопия

Лабораторията е специализирана в разработването и използването на техники за изследване на структурата, състава и свойствата на материали на различни нива – от наномащаб до макромащаб. Проучванията се извършват чрез електронен микроскоп, който има възможност за милион и половина пъти увеличение. Техниката може да предостави информация за морфологията, топографията, размера и разпределението на частиците, порьозността и дефектите в материалите.

Експериментална лаборатория Атомно-силова микроскопия

Високопрецизната техника визуализира с висока разделителна способност физически и химически свойства на повърхности с наноразмер, като позволява тяхното измерване и анализ на резултатите на атомно ниво. Нашите ученици станаха свидели на проучване, което лабораторията извършва в партньорство с друга компания за разработка на лекарство против ракови заболявания.

Лаборатория “Фотохимия”

Кутията с азот, която наблюдаваха нашите петокласници, осигурява контролирана атмосфера с ниско съдържание на кислород за наблюдение на редица фотохимични реакции. Премахвайки кислорода от реакционната среда, кутията с азот помага да се предотврати окислението на чувствителните фотохимични видове. Това позволява по-добър контрол върху протичащите реакции с цел създаване на желан продукт. Тук се наблюдават фотолиза, фотоизомеризация, фотополимеризация и други процеси, чиито цели са иновации в областта на екологията, фармацията, химията.

Лаборатория за получаване на 2D материали и нанослоеве

Изследваните в тази лаборатория 2D материали притежават уникални електронни, оптични и механични свойства поради тяхната атомна дебелина. Това ги прави обещаващи кандидати за различни приложения в електрониката, оптоелектрониката, съхранението на енергия и други области. Приложенията от тези проучвания са многобройни: разработване на гъвкава електроника, съхранение на енергия, нови сензори и биомедицински устройства, усъвършенстване на оптоелектрониката.

Лаборатория “Електронна микроскопия”

Оборудвана с мощни микроскопи и техники за изобразяване, предназначени за изследване на материали и структури в атомен и наномащабен мащаб, в лабораторията се извършва анализ върху широк спектър от материали и структури. Това води до по-добро разбиране на техните свойства и потенциални приложения в екологията, археологията, биомедицината, инженерството, производството, нанотехнологиите.

Благодарим на доц. д-р Маджарова за поканата. А за целите на тази публикация (и като иновативен подход с изследователски намерения) бе използвана помощта на… AI. Макар и дискусионна като тема и силно поляризирана в общественото пространство, навлизането на изкуствения интелект в нашия живот вече е факт.

Предстои да посетим лабораториите на Института по оптически материали и технологии “Акад. Йордан Малиновски” и с нашите гимназисти. Вярваме, че и за тях ще бъде изключително ползотворно да се докоснат до науката извън учебните часове и в средата на вдъхновяващите изследователи, работещи в БАН.

А ако търсите училище, достойно да отговори на всички въпроси на Вашите любопитни малки учени, присъединете се към нас – в сърцето на науките, сред вдъхновяващи предодаватели и устойчива среда!


Приемът за учебната 2024/2025 е отворен за:
  • ученици в предстоящи 3. клас до 7. клас в основно училище Izzi Science for Kids;
  • ученици в предстоящи 8. клас и 9. клас за гимназия SMART Science.
За контакт с нас и допълнителна информация, открийте ни на:

☎️ 0895 557 317 или 📮 info@izzi.academy