STREAM обучението в ЧСУ Izzi Science for Kids

Как работи компютъра? Какво пречиства дъждовната вода? Защо се сменят сезоните? Как са изглеждали динозаврите?

На подобни въпроси, които вълнуват изключително много детското съзнание в годините от 5 до 13, отговаряме ежедневно в двуезичното STREAM обучение на ЧОУ Izzi Science for Kids. Отговорите идват в учебния материал, чрез практични проекти, експерименти и примери, които са най-добрия начин децата на възприемат нови знания. Учениците от ПУК до прогимназиален етап ежедневно следват добре балансирана учебна програма с часове по наука, математика, български и английски език, занимания по изкуство, музика, танци… Има и много часове, посветени на четене на книги и анализиране на наученото.

Целта на експертния екип с опитни начални педагози и специализирани учители в Izzi Science for Kids е да представи на децата широка гама от познания за света около тях и да обогати общата им култура. Зад всяка буква от съкращението STREAM стои структура и внимателно обмисляне на учебния процес и селектирането на съдържанието. Ето детайлно как се случва обучението за отделните части на програмата:

Science/Наука

Фокусът на обучението в Izzi Science for Kids са природните и обществени науки, които се представят на децата както теоретично, така и през преживяване. Учениците всеки ден имат поне по два часа в модерно оборудваната училищна лаборатория, където се запознават с физика, химия, биология, астрономия, география, история. За подготовката им се грижат специалисти по всяка наука – Никола Каравасилев, Наско Стаменов, Димитър Желев, Тиберий Баръмов, Явор Денчев.

С тяхна помощ правят водни турбини, за да си обяснят силата на водата; мини парници, за да проследят водния цикъл в природата; свързват прости електрически вериги, за разберат как работят уредите у дома; модели на ръце от макарони, за да „видят“ как се свързват костите, сухожилията и ставите…. Такива проекти, опити и експерименти са част от ежедневната работа на учениците по наука. Изпълнението им често изисква да се борави със специализирана техника и да се спазват определени правила. Понякога задачите, с които децата „опитват“ науката, са групови, за да изградят навици за работа в екип.

Technology/ Технологии

Развитието на технологиите е важна част от бъдещето на растящите в момента малчугани, за това програмата в ЧОУ Izzi Science for Kids отговаря на тези техни нужди с часове по механика, програмиране и компютърно моделиране.

В часовете по механика децата от ПУК до 2. клас разглобяват и разучават сложни апарати, за да разберат как и защо работят. Допълнително бяха организирани и практически часове, в които откриваха какви тайни се крият вътре в компютъра. Освен това учениците от 3. и 4. клас избраха да ходят на допълнителни занимания по С++.

От следващата учебна година в програмата ще влязат и уроци по предприемачество, за които ще гостува преподавател от курсове за професионални квалификации. В тези часове учениците ще разиграват роли във фабрика, ще взимат управленски решения и ще се грижат за приходите и разходите.

Reading/ Четене

ЧОУ Izzi Science for kids разполага с богата двуезична библиотека с книжки, подходящи за деца на различна възраст. Стимулираме ги да взимат от нея изданията, които привличат любопитството им, за да подкрепяме естествения им интерес към стойностната литература. Училището разполага в пълната английска библиотека на издателство Collins, а от началото на лятото работим и по проект със Столична библиотека.

През учебната година често в заниманията каним писатели на детска литература като Катя Антонова, Юлия Спиридонова, Биляна Траянова, Мария Пеева.

Engineering/ Инженерство

Проектното мислене е застъпено както в часовете по наука в ЧОУ Izzi Science for Kids, така и в заниманията по изкуство. Отправят се предизвикателни задачи, в които трябва да се преминат определени стъпки в правилна последователност, за да се получи правилния краен резултат. След като им се постави задачата, учениците имат свободата да избират материали, техники и начини,  с които да я изпълнят. Като в реални проектанти, правят няколко проби, за да определят най-работещият вариант.

През изминалата учебна година уроците по наука за съпротивление, примерно, завършиха с проектиране на мини парашути с помощта на елементарни материали. Част от груповите задачи пред децата бяха и проектирането на кутия на илюзиите.

Art/ Изкуство

Включването на изкуството в една научна програма е ключово за разгръщането на творческия потенциал на децата. Различните артистични форми – рисуване, скулптура, музика, танци, балет, са добре разгърнати в програмата на ЧОУ Izzi Science for Kids. Часовете по изкуство, водени от Мария Асса, следват темите, взети по наука и ги пречупват през призмата на определена техники по изкуство. Примерно: докато моделират модели на морски бряг с изкуствена глина от тесто, те си припомнят уроците по география за световните океани и какво живее в тях.  

Уроците по музика и танци са още една възможност да се обогати общата култура на децата. Запознават се с танцови стилове от цял свят, научават историята и основните стъпки в тях, опитват се да ги пресъздадат. Всяко дете има възможност да хване китара в ръка, да опита да посвири на пиано, да се включи в рок групата на училището като барабанист. Пред него се открива целия пъстър свят на музиката и се запознава с по-значимите произведения и изпълнители.

Math/ Математика

Математиката е задължителната основа за доброто разбиране на науката, технологиите, инженерните задачи, а също изкуството и музиката. Учениците в ЧОУ Izzi Science for Kids имат допълнителни часове по математика и по английска математика. Така имат време на упражняват материала за своята възраст, но и развиват логическото си мислене.

Учат се как да систематизират и подреждат данни, за открият връзката между тях. Работят с комплексни математически модели или инструменти за анализ на данни, като пивотни таблици, диаграми и графики. Подробно за заниманията по математика можете да прочетете в този материал.

Повече информация за училище ЧОУ Izzi Science for Kids вижте тук

При интерес очакваме вашите регистрация на страницата Кандидатстване