The Application process for 2024/2025 is now open: apply here
Участвайте в научни състезания ТУК

Програма за здраве и благосъстояние на учениците

DSC_3693

Вярваме, че успехът в образованието не се измерва само с академичните постижения на учениците, но също така се отнася и до благосъстоянието им, намиращо израз и в това как се чувстват и действат в учебна и извън учебна среда. Образованието трябва да бъде насочено към тяхното когнитивно, социално и емоционално развитие.

Макар осигуряването на благосъстоянието на учащите да е изправено пред безпрецедентни предизвикателства вследствие на пандемията от COVID-19, то не бива да бъде тема на обсъждане само в кризисни ситуации, а да се включи като важен съставен елемент при разработването и прилагането на всяка учебна програма.

За изясняване значението на понятието „благосъстояние на учeниците“, на първо място е важно да се вникне в по-общия му смисъл. Благосъстоянието е многоаспектно състояние, което най-често се приписва на позитивната психология, дала началото на движението за позитивно образование.

Изследванията върху идеята за благосъстоянието се основават на две исторически традиции – хедония и евдемония, като и двете произхождат от гръцката философия.

* Seligman & Csikszentmihaly, 2000

DSC_3735

Хедоничното благополучие се отнася до това как отделният индивид възприема живота си. Разглежда се като съчетание от цялостното му удовлетворение от живота, наличие на положителни и липса на отрицателни чувства.

(Diener & Lucas, 1999)

Евдемоничното благополучие се определя от това как отделният индивид води живота си. Описва се още като „разцвет“ и себереализация, подхранвани чрез индивидуалния стремеж към личностно развитие, смислен живот и междуличностна свързаност.

(Ryff & Singer, 1998)

Политика за благосъстояние в SMART Science

Училищната ни политика отразява съвместната работа между ученици, учители и родители. Училищната ни общност е сплотена; в нея се насърчават взаимоотношения на уважение и подкрепа между учители и ученици.

На учениците се предоставя възможността да споделят как училищния климат благоприятства тяхното собствено благосъстояние и това на околните. По този начин, чрез споделени цели и идеали, се подхранва допълнително усещането за училищна общност.

Чувството за свързаност с другите е съществена психологическа потребност, която допринася за благосъстоянието на ученика.

SMART Science Основни аспекти

Източник: Cambridge Assessment International Education

Целта ни е да оказваме подкрепа на всеки ученик, който демонстрира самоувереност и лична отговорност, зачита околните, изявява интелектуална и социална ангажираност, както и готовност да бъде промяната.
to top button
bg_BGБългарски