С едно неизвестно право в десятката. И цветя.

DSC_9546
Уважаеми родители, обявяваме кампания за прием на деца в няколко възрасти

В настоящата и последващи публикации ще Ви представим основни моменти от училищния живот в учебен комплекс Science-Smart School of Sofia. Надяваме се да съумеем да Ви разкажем в дълбочина процесите и да удовлетворим интереса, който предизвикваме напоследък.

За учебната 2023/2024 година свободни места можем да предложим за следните възрасти:

  • деца, родени през 2019 г., които кандидатстват за група “Метеори” в Детски център Izzi Start;
  • деца, родени през 2018 г., които кандидатстват за ПУК в предучилищна група Izzi ПУК;
  • деца, родени през 2012 г., които кандидатстват за 5. клас в основно училище Izzi Science;
  • деца, родени през 2010 г., които кандидатстват за 7. клас в основно училище Izzi Science;
  • деца, родени през 2009 г., които кандидатстват за 8. клас в гимназия SMART Science.

Нека ви разкажем за подготвителните групи в Izzi ПУК…

Децата от детски център Izzi Start преминават през подготовка за училищна готовност по математика и езикова грамотност (български език и английски език) в съответствие с програмата на Cambidge International и МОН. Петгодишни, те вече притежават основа, която улеснява учебните процеси, заложени в Izzi ПУК. Всяка възрастова група в учебен комплекс Science-Smart School of Sofia надгражда натрупаните знания, като повтаря и разширява обхвата от знания и умения.

Програмата на Cambridge International Early Years е методология с балансирана учебна програма, ангажираща ресурсите в учебната стая, определени подходи за развитие и оценяване, ролеви игри и активности, свързани с характерните особености на региона, които да помогнат на учителите да измерят напредъка на децата.

Програмата в предучилищните ни групи подкрепя учениците по отношение на развитието им в социално и академично отношение. Заниманията с тях ангажират и дейности, чрез които опитът им преминава отвъд класическите умения за възрастта – разбиране за света и умения за интерпретиране на информация, от които се нуждаят през всеки следващ етап от образованието си. Фокус в обучение, поставящо детето в своя център, са индивидуалните особености на всеки бъдещ ученик. И тъй като ежедневието в училище е ориентирано към неговото благосъстояние, това подкрепя работата в собствено темпо, насърчава самостоятелното мислене и вземане на решения, развива стремеж към извършване на избори и уважававане на чуждите. А работата в екип, неизменна част от дневния ритъм още от най-ранна възраст, насърчава позитивното отношение към споделянето на отговорности, към умението на децата да бъдат активна част от обществото.

И за да избягаме от сухия изказ, ще влезем в часовете по математика и български език, за да видим как шестгодишните пук-чета упражняват числата и употребяват думите. През следващата учебна година (2023/2024) те ще бъдат първолаци. Натрупаните знания ще поставят началото на определящи отношения между тях и академичното владеене на език и математика през годините напред – грамотност на български и английски език, изразяване с “научен език”, интерес към състезателна математика, желание да се изявяват на олимпиади, любопитство към света.