Izzi Science for Kids представя Явор Денчев – Учител по биология

Явор Денчев взима своите бакалавърска и магистърска степен по Микробиология с отличие от University of Victoria, в Канада. Явор е натрупал дългогодишен опит в работата с деца в Канада и в България. Има два стажа в АгроБиоИнститут, София и Макс Планк Институт по имунология и епигенетика, Фрейбург, Германия.

Явор завоюва и наградата асистент преподавател на годината от факултета по микробиология и биохимия в университета University of Victoria, Канада. Неговата цел е да покаже, че науката е достъпна за деца, и не е куп от сухи формули и скучна статистика, но напротив, науката е интересна, вълнуваща и полезна за всяка възраст.

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво ще помогне на децата, на родителите?

Науката е начин на мислене и светоусещане. Тя е неделима част от ежедневието ни и катализатор за развитието на обществото, на технологиите, средство за справяне със световни проблеми като замърсяване на околната среда, глобалното затопляне, заразните болести, и други, които вървят ръка за ръка с увеличаващата се популация на населението.

Децата имат нужда от модерно, качествено и систематизирано образование с интердисциплинарен характер. Те трябва да могат да правят логически връзки и да виждат взаимосвързаността на концепциите, които изследват, както и да могат да експериментират със собствените си ръце и да следват и собствените си идеи. Децата трябва да се учат как да мислят и как да са гъвкави в свят с непрестанно изменящи се предизвикателства. Една силна основа, базирана на научния подход, едно образование, което не разделя, а свързва понятията и темите в една обща картина и осмисля всичко през уменията, които децата развиват, е безценна. Силно застъпеното научно образование, което децата биха получили в Izzi Science for Kids безспорно ще ги подготви за предизвикателствата на бъдещето. Смятам, че говоря от името на всички от екипа на Izzi, които вярваме в ролята си на фасилитатори не само на директното обучението по програма, но и в изграждането на личности, които след време ще заемат отговорна позиция в обществото и ще са двигатели на прогреса.

Ако трябва да сме директни – кое дете не обича да бърка разтвори, да изригва вулкани, да играе със скелети и магнити. Подобно училище щеше да бъде моя мечта, ако сега бях дете. Но ние имаме своя шанс да го предоставим на сегашното поколение умни и любопитни изследователи и да помогнем и на техните родители да намерят точното място за своите експериментатори.

Какво те накара да се присъединиш на тази отговорна позиция учител по наука?

Тук ще съм кратък – невероятният екип от учени и преподаватели, с които ще имаме шанса заедно да подготвим едно интелигентно, креативно и отговорно поколение. Смятам за привилегия и отговорност възможността да предам на децата своите знания и умения като учен и преподавател, и чисто човешки стойности, както и пламъка на интереса и любопитството.

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на мънички дечица?

Освен като баща на мъниче, съм работил с деца на два континента като аниматор и учител по наука. Извън ролята ми на учител по биология в Izzi Science for Kids, като основна двигателна сила на ДНК- Детски Научен Клас, рядко има ден в който да не си общувам с деца и да не си говорим за наука. Правим експерименти по време на извънкласни занимания в няколко градини и училища в София, срещаме се на фестивали и научни рождени дни. Преподавал съм и като учител в детска градина. Това е мястото, където прекарваш цял денр изучавайки потребностите, интересите, трудностите, мечтите и възможностите на децата и започваш да мислиш през техния светоглед и да ги подкрепяш в стремежите им. Там започнах да преподавам и наука на мъници и се зароди ДНК, от който черпя неспирно вдъхновение и опит за всички останали инициативи. Преди това, по време на магистратурата ми в Канада, се захванах с няколко проекта за неформално научно обучение на деца. Посещавах училища за провеждане на научни работилници, водех летни научни лагери, запознавах се с различни хора, култури и начини на мислене. И общото винаги беше любопитството към науката.

С какво смяташ че си най-полезен?

С позитивния си дух и умението да разсмивам и увличам деца по науката. Вярвам и че с опитът ми, личен и професионален, от два много различни свята, ще допринеса за изграждането на по-отворени към различното, по-толерантни и отговорни личности. Вярвам, че личният пример е най-добрият учител.

Бъдещи планове за училището…

Надявам се, че това да е място на идеи, място за развитие на таланти и личностни умения, място, което ще бъде трамплин за мечтите и стремежите на децата.