Детски център Izzi Start представя учителя Теодора Иванова

Теодора Иванова

Детски център Izzi Start към ЧНУ Izzi Science for kids отваря врати за първите си малчугани. Това ще е място, в което умници между 3 и 5 години ще имат целодневни занимания, развиващи тяхната фина моторика, базови двигателни умения, емоционална интелигентност и познанията им за света. Учителите в Izzi Start работят по програмата на Cambridge International за ранно детско развитие (Early years education). За децата в различните възрастови групи са предвидени занятия по наука, музика, изкуство и много игри. Целта е да бъде изградена адекватна за възрастта грамотност по отношение на български, английски език и математика

Основния идеолог на програмата в детски център Izzi Start e Теодора Иванова, която е дипломиран начален педагог и монтесори педагог. След като решава да промени рязко професионалното си развитие, тя открива, че работата с деца от 3 до 6 години я вдъхновява и зарежда.

Защо са нужни училище Izzi Science for Kids и детски център Izzi Start? С какво ще помогнат на децата и на родителите?

Отговорът на въпроса най-точно е, че са нужни, защото са място, в което децата обичат да учат и се забавляват, докато го правят.

Айнщайн е казал, че играта е най-висшата форма на откривателство. Точно това правят децата в Izzi Science for Kids и в детски център Izzi Start – откриват и разбират важни концепции, като ги преживяват. Всяка учебна дейност включва сетивата, включва ръката и бива преживявана.

С какво смяташ, че ще си най-полезна?

Смятам, че когато вярваш в потенциала на хората, им помагаш да се развиват. Това правя аз – вярвам в индивидуалността на всяко дете и вярвам, че то може. Уважавам собствения ритъм на развитие на всеки и се старая да създавам среда, която да отговаря на индивидуалните нужди на малчуганите.

След рязък завой в концепцията за моето развитие – от икономика и бизнес информатика към педагогика, в главата ми започна да се изчиства визията за качествено образование. Образование, следващо естествените нужди на човек в различните периоди от живота му. Особено много се концентрирах върху първите години от живота, които според мен са основополагащи и в зависимост как ще протекат, зависи и живота след това. Осъзнавайки се все повече, тръгнах по пътя на монтесори образованието. Монтесори философията ми даде много отговори – даде ми знание и познаване на човешката същност.

След като завърших и предучилищна педагогика, имах възможност да направя съпоставка между традиционното и алтернативното образование и още повече да искам да помогна за прилагането на по-качествено образование.

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на мънички дечица?

От шест години работя с деца на възраст от 2,5 до 6 години. Била съм аниматор и организатор на детски партита в България и САЩ. Освен това съм и дипломиран монтесори педагог и имам диплома за предучилищен педагог. Работила и в монтесори среда с деца на възраст между 0 и 3 години, а също така и с 6-7 годишни. Преминавайки различни практики и обучения, разбрах, че се чувствам най-вдъхновена и уверена в работата именно с деца между 2,5 до 6 години.

Как се предават знания на толкова малки деца? Разкажи ни за системата Early years education.

За мен от изключителна важност са няколко неща, върху които трябва да се фокусираме, когато подкрепяме децата в тяхното развитие – изграждане на желание за учене през целия живот, любов към ученето, свобода на ума, уважаване на граници, независимост и самостоятелност, любознателност, внимание към детайла, стремеж към развитие и усъвършенстване, желание да правим всяко нещо по най-добрия възможен начин. Харесва ми да виждам трансформацията, през която преминава всяко дете в най-важните и формиращи години от живота, както и да бъда част от нея. Да помагам на тези малки хора да „отворят” ума си и всеки ден да се стремят към развитие, към постигане на пълния си потенциал – това е главната ми цел.

В момента съм се посветила на системата Early years education, която според мен напълно откликва на нуждите в ранно детство. Уроците, „включващи ръцете“, и учителят, който следва детето, развиват уверени и независими малки учени, които постигат успех във всяка област на училището на живота. В богатата на стимули и предизвикателства класна стая се случва не само подготовка за училище, а и подготовка за живота.