DSC_7500

Изкуството и науката: “танцът” на съвременното познание

Някъде там, в миналото, когато Homo sapiens открива в себе си умението да рисува и да пресъздава абстрактни картини от живота си, започва и да прилага натрупания си житейски опит. Когато научава как да контролира огъня, така че да приготвя храна, да се затопля, да създава инструменти, знанията му увеличават капацитета си. Homo sapiens вече отглежда растения […]