received_1078875349693966

Обучения от Cambridge International за учителите

Преподавателите от ЧСУ Izzi Science for Kids по предмети от програмата на Cambridge International успешно завършиха серията обучения за професионална квалификация. Учителите разшириха познанията си относно системата на преподаване в Cambridge Primary и Cambridge Lower Secondary. Те усъвършенстваха планирането на учебния процес спрямо нуждите на учениците и в съответствие с изискванията на стандартите на Cambridge […]