296177701_465308835060525_5463650414040076119_n

Английски език по Cambridge International

В Izzi Science for Kids се изучава английски език по системата на Cambridge International, следвайки заложените в нея цели на обучение и критерии за успех. Още в предучилищните групи се формират и развиват езикови умения и компетентности в четирите основни вида речева дейност.

izziM512

Направление математика по МОН

Математиката е фундаментална наука, която дава основа за разбиране на законите и процесите в природата: физиката, химията, биологията, астрономията. Всеки трябва да е добре запознат с математическата логика и подходите на рационалното мислене.

received_1078875349693966

Обучения от Cambridge International за учителите

Преподавателите от ЧСУ Izzi Science for Kids по предмети от програмата на Cambridge International успешно завършиха серията обучения за професионална квалификация. Учителите разшириха познанията си относно системата на преподаване в Cambridge Primary и Cambridge Lower Secondary. Те усъвършенстваха планирането на учебния процес спрямо нуждите на учениците и в съответствие с изискванията на стандартите на Cambridge […]