1

Честит Осми март, дами!

“I raise up my voice—not so that I can shout, but so that those without a voice can be heard.” Малала В Международният ден на жената честваме икономическите, политическите и социалните постижения на жените, като част от продължаващата борба за равенство между половете и правата им по целия свят. За съжаление в 21 век все […]