DSC_5753

Математиците на ЧСУ “Наука за деца” / Science-Smart School of Sofia: резултати от математически състезания през 2024 г.

Математиката не е просто предмет от програмата за обучение – тя е пътят към развитие на аналитичното мислене, логиката, решаване на проблеми. Нашият фокус са науките, но чрез обучението по математика успяваме да интегрираме вероятно почти всички предмети в ежедневния учебен процес. Така неусетно интердисциплинарният подход се оказва най-силното ни средство за завладяване на детските […]