transly-translation-agency-qyt0cPByJjs-unsplash

Всички сме свързани

Детски център Izzi Start Връзката между животните и децата – напълно интуитивна и толкова силна, е предопределена още от древните общества. Вероятно тя е част от заложената в гените ни обвързаност, с която Майката природа гарантира продължаването на видовете. Можем да определим това като едно от най-ценните и обогатяващи преживявания през детството, формиращо светогледа и […]