DSC_1329

Невена Събева – творецът в изкуството на науките

Невена Събева е един от авторите на задачи за математически състезания. Тя работи в Института по математика и информатика, автор е на учебници, сборници и помагала за прогимназисти, участва и в редколегията на списание „Математика“. Невена е учител по математика в учебен комплекс Science-Smart School of Sofia, като тя преподава на учениците в основното ни училище Izzi Science for […]

izziM512

Направление математика по МОН

Математиката е фундаментална наука, която дава основа за разбиране на законите и процесите в природата: физиката, химията, биологията, астрономията. Всеки трябва да е добре запознат с математическата логика и подходите на рационалното мислене.

izzi_mathschool4

Стартира Школа по математика за 3.-7. клас

През учебната 2022-2023 година ще стартира ежеседмична школа по математика за учениците от 3. до 7. клас в ЧСУ „Наука за деца“. Школата цели да изгради знания за класически методи за решаване на задачи от състезателната математика и да развие умения за творческо прилагане на различни идеи при решаване на задачи от олимпиади и състезания.