1stsci-01gfnn3pwjmy4rqxkz585bc4qh

Никола Каравасилев представя: “Големите очаквания”

На 20 октомври 2022 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ нашият учител по физика и астрономия, Никола Каравасилев, представи лекцията си на тема „Големите очаквания в астрономията“. Тази лекция бе откриващото събитие на Кръжока по астрономия за тази учебна година. Никола Каравасилев започна с въведение, което вероятно не бе очаквано от публиката. […]