Кристина Василева_c

Izzi Science for Kids представя своя начален педагог Кристина Василева

Освен да предаде необходимите знания по български език и математика, тя се стреми да научи децата на позитивно отношение, да подхрани тяхната любознателност и да възпитава в тях ценности и добродетели.