iyntbgBG1win2-1320×742

Успех за българските отбори на IYNT

Заслужен успех на българските отбори, водени и подготвени от учителите по наука в Izzi Science for Kids Никола Каравасилев, Нели Иванова, Наско Стаменов и Златина Димитрова, на Международния турнир за млади естествоизпитатели (International Young Naturalists’ Tournament – IYNT).

text-exper

Изследване на живи организми в езерна вода

Днес ще Ви разкажем за едно от интересните изследвания, проведено в лаборатория на Izzi Science for Kids от Яна Атанасова (10. клас в НПМГ). Тя се занимава с биология и е един от най-добрите състезатели по тази дисциплина в България.