DSC_6020

На гости в Парламента

Гимназия SMART Science Народното събрание – законодателният орган на Република България, който представлява волята на нашия народ, е мястото, където се обсъждат и приемат закони, провеждат се парламентарни дебати и се вземат важни решения, влияещи върху политиката и обществения живот на страната. Днес с нашите ученици от 7. и 8. клас и преподавателят ни по […]