4373732bb5f7f42eb50dc66f148c4a01

Да обиколиш света в машина на времето за 70 минути

От деня на създаването на Британския музей ни делят 270 години. През 1753 г. Парламентът на Великобритания взема съдбоносното решение да бъде организиран музей за съхранението на огромната колекция от произведения на литературата и изкуството от цял свят, дарени от сър Ханс Слоун на британския крал Джордж II. Над 71 000 предмета (40 000 печатни книги, 7 000 […]