Резултати от Пролетен турнир “Наука за деца”, март 2023 г.

DSC_7396

Експериментите се извършваха в нашата лаборатория и в допълнително осигурено помещение, като материалът обхващаше теми, изучавани по физика и химия. Независимо дали до този момент учениците са извършвали подобни наблюдения и опити в техните училища, инструкциите бяха достъпно обяснени, а квесторите бяха на разположение да съдействат дискретно.