Нашите гимназисти с международно признати сертификати IGCSE и A-Level за кандидатстване в университети и селектирани работни места по света

DSC_8919

Имаме страхотна новина за всички ученици на гимназия SMART Science, за учителите и родители, с които изминахме заедно първата година от откриването на новото ни учебно звено.

Като акредитирана към Cambridge Assessment International Education, нашата гимназия вече е сертифициран изпитен център за провеждане на квалификационните изпити на Cambridge International. Това означава, че  учениците на гимназия SMART Science ще могат да защитят високото ниво на получените знания по водещите предмети и да получат международно признатите и високо уважавани официални сертификати за:

IGCSE – International General Certificate of Secondary Education

IGCSE е международна квалификация за ученици на възраст от 14 до 16 години. Разработена е от Cambridge Assessment International Education (част от Университета в Кеймбридж) и се използва в над 160 държави по света. Това е един от най-престижните сертификати за средно образование и се счита за еквивалент на GCSE в Обединеното кралство.

IGCSE сертификатите са признати от университети и работодатели по целия свят. Те служат като доказателство за академичните способности на учениците и им предоставят конкурентно предимство при кандидатстване за висше образование и работа. Учениците могат да избират предмети според своите интереси и цели, което им позволява да се фокусират върху областите, в които се чувстват най-силни, вдъхновени, мотивирани.

A-Level – Advanced Level

A-Level е международно призната степен на обучение в гимназиален етап, на която се явяват ученици на възраст между 16 и 19 години. Сертификатът е високо ценен от университетите и работодателите по целия свят и служат като основен показател за академични постижения в определени предметни области. A-Level осигурява солидна основа за по-нататъшно образование, включително бакалавърски програми и професионални квалификации.

Партньорство със Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Гимназия SMART Science комбинира най-доброто от българската и британската образователни системи, създавайки динамична среда и вдъхновяваща атмосфера, в която ученикът и неговите интереси са в центъра. Нашата мисия е да насърчаваме проактивни и уверени млади хора, отличаващи се с богати знания по математика, обществени и природни науки, езици (български, английски, немски език), изкуства. Ние приоритизираме проектното управление, комуникационните умения и иновативните методи на преподаване, за да осигурим готовност за университетско образование и адаптиране към предизвикателствата на съвременния свят. Нашата подкрепа към гимназистите ни се основава и върху Програмата за благополучие, Център “Университетско образование”, възможности за международен обмен.

Защо да изберете гимназия SMART Science?

Преподавателският ни екип е съставен от учители със сериозен опит, като голяма част от тях работят в международно сътрудничество с водещи учени от цял свят, организират събития в научни форуми, подготвят ученици за участие в международни олимпиади.

Програмата ни предоставя широките познания и подкрепя уменията за алгоритмично мислене и аргументирано съждение, които са в основата за развиване на ключови компетенции за цял живот:

 • умения за приложна работа със знания и факти;
 • критично мислене;
 • иновативност;
 • ефективно управление на времето и личностните ресурси;
 • устойчивост пред житейските предизвикателства и стремеж за личностно израстване;
 • социални и комуникационни умения;
 • работа в екип;
 • социално отговорно и устойчиво поведение към каузи и групи.
Какви са критериите ни за прием?

Приемът в гимназия SMART Science e напълно независим от Националното външно оценяване. Нашият екип вярва, че потенциалът на бъдещите гимназисти се измерва в подкрепяща атмосфера, уважително отношение и приемане на индивидуалните нужди. Изпитът за 8. клас е стандартен: български език, английски език и математика. Високо оценяваме градивната и позитивна комуникация със семействата на кандидатите, които считаме за наши съмишленици в каузата на образованието.

Профилът на нашите гимназисти е:
 • висока грамотност по български език и задълбочени познания по математика;
 • подчертан интерес към природните и обществените науки;
 • активно участие в клас;
 • умения за работа в екип.
Присъединете се към нашето семейство!

Гимназия SMART Science развива любопитство, креативност, стремеж към учене през целия живот, критично мислене. Нашите ученици не само получават качествено образование и са високо оценявани в престижни състезания, но и се подготвят за успешна реализация в един бързо променящ се свят. Благодарение на квалификационните изпити на Cambridge (IGCSE и A-Level), общността ни ще се радва на безграничните възможности на младите хора, на техния стремеж да създават.

През 2024/2025 учебна година свободни места има в предстоящ 8. клас и 9. клас.