Izzi Science for Kids представя Севдалина Манова – Учител по английски език в ПУК и 1. клас

Със своя разнообразен и вдъхновяващ опит Севдалина разкрива пред учениците от предучилищна група и 1. клас красотата на английския език. Тя споделя, че работата й я обогатява и разширява кръгозора й всеки ден. С надежда да бъде вдъхновител за всяко дете, което обучава, Севди е готова да се впусне в пътешествието, наречено Izzi Science for Kids.

Защо е нужно училището Izzi Science for Kids?  С какво ще помогне на децата на родителите?

Българското училище има нужда от добър пример. Училището трябва да се приспособи към съвременните нужди, за да даде адекватно образование и учениците да се усвоят критично мислене. Трябва да се изграждат критерии у ученика, които да го водят в океана от информация, достъпна в мрежата. Izzi Science for Kids с неговата програма по наука се стреми да направи точно това.

Децата ще учат в среда, подготвена да стимулира любопитство, мотивация, критично мислене . Родителите могат да бъдат спокойни, че нуждите на децата им ще бъдат посрещнати и тяхната инвестиция ще се отплати многократно във времето, тъй като децата им ще са отговорили на най-важния въпрос: „Кой съм аз?“.

Какво дава английският език?

Познаването на английския език и използването му свободно позволява на всеки човек да плува с лекота в океана от информация, да се ориентира в бездната от факти. Езикът дава възможност всеки да навлиза в светове на комуникация без загуба в превода и така да изгражда мрежа от контакти, които да не са ограничени в рамките на една държава. Дава достъп до образование и професионално развитие.

С какво смяташ, че си най-полезна?

Ще направя английския език достъпен за децата, за да могат да усвояват информация на него. Силната ми страна е да изваждам пасивния речник в актив, да изграждам добра основа в граматиката, така че изразяването на езика да е правилно и разбирането, да е в дълбочина. Комуникацията изцяло на английски с децата е стимул и мотивация за тях да учат и усвояват езика с по-бързи темпове. Това, че съм и монтесори педагог ми помага да налагам различен стил в класната стая, а именно да прилагам индивидуален подход в работа с група.

Какъв опит имаш като учител и вдъхновител на мънички деца?

Опитът ми е разнообразен – от преподаване на английски под формата на частни уроци, отглеждане на деца в ранна (проговаряща) възраст в Лондон (Великобритания), работа в монтесори детски градини, преподаване на английски език в mainstream детски градини. Последните няколко години ми дадоха най-много кураж на кариерата ми като учител по английски език. Имах възможността да общувам и преподавам на деца от 3- до 7-годишна възраст само на английски език. Много от колегите ми смятаха това за невъзможно, други за непрактично, трети не разбираха защо го правя. Но ефектът от работата ми по този начин надмина всички мои очаквания и ме разви като професионалист, отвори нови хоризонти.

За мен е сигурно, че работата с деца ме обогатява, развива и разширява кръгозора ми всеки ден. Искрено се надявам, че съм била вдъхновител на всяко дете, на което съм преподавала, както и да бъда такава за децата в Izzi Science for Kids занапред.

Бъдещи планове на училището?

Аз вярвам, че Izzi Science for Kids ще се наложи като емблема на новото време, новото училище и новото образование. Готова съм да дам своя принос в изграждането му и се вълнувам, че бях поканена да бъда част от това пътешествие.