SMART Science – гимназията, която продължава традициите на Izzi Science for Kids

DSC_1600

Ето че семейството на Izzi Science for Kids порасна. Дали е било заложено като идея или просто мечтите са създадени, за да се сбъдват? Провидението тук мълчи. Но нашата гимназия вече е факт и Ви приветстваме за кратко представяне на всичко, което вълнува бъдещите гимназисти и техните родители.

Защо да изберете Science-Smart School of Sofia?

 • Преподавателският ни екип е съставен от учители със сериозен опит в науките, като голяма част от тях работят в международно сътрудничество с водещи учени от цял свят, организират събития в научни форуми, подготвят ученици за участие в международни олимпиади.
 • Нашата гимназия наистина е smart – предоставяме високо академично ниво на владеене на гимназиалния материал, а зрелостните ни получават дипломи за завършено образование по МОН и по Cambridge International.
 • Към науките, които традиционно са фокус в нашето училище, учениците ни постигат различно ниво на себеопозване и критично отношение към заобикалящия свят. Днес е повече от необходимо да възпитаме млади хора с предприемачески дух, разсъждаващи извън клишето, с визия за собственото си бъдеще и това на общността, в която се развиват.
 • Чрез Програмата ни за здраве и благосъстояние на учениците ни, предоставяме възможност за адекватно осмисляне на процесите чрез отношение, базирано на взаимно уважение и търпение; време за възстановяване и почивка; градивност във взаимоотношенията и свързаност межу представителите на общността.
 • Предоставяме възможност за консултиране за продължаващо образование чрез Център „Университетско образование“, в чиито фокус е организиране на срещи и семинари за учениците от 9. до 12. клас. Освен индивидуални срещи и семинари с гимназистите и техните родители, предоставяме връзка между кандидатите и образователните институции.
 • Нашите гимназисти участват в програми за международен обмен.

Каква е нашата мисия?

 • да насърчим и подкрепим гимназистите, така че да възпитаме активни, уверени, любознателни и инициативни млади хора;
 • да им покажем един цял нов свят от науката и изкуството, в който да открият своята роля в живота си;
 • да подготвим учениците за предизвикателствата от живота, така че да бъдат устойчиви и мотивирани в преследването на дългосрочни цели;
 • да възпитаме личности с висок морал, социално ангажирани и отговорни към общността;
 • да подкрепим юношите не само академично, но и като неделим приоритет – тяхното добруване, психично здраве и благосъстояние.