Потенциалът пред гимназия SMART Science

DSC_9221
Отворени врати за родители на бъдещи гимназисти ще се проведат на
27 април 2023 г., от 17:30 ч. в сградата на Izzi Science for Kids

Гимназия SMART Science посреща първите си осмокласници през учебната 2023/2024 година. Като продължение на концепцията и мисията на Izzi Science for Kids, учениците в среден курс ще бъдат подготвени по програмата на МОН и програмите на Cambridge International – Cambridge Upper Secondary и Cambridge Advanced.

Програмата е добре балансирана, като през учебния ден са предвидени достатъчни времеви пространства за отмора, самоподготовка, занимания по изкуства или спорт, подобряващи концентрацията и добрия тонус на гимназистите. Отличаващи се аспекти в училището, освен силният преподавателски състав, са „Програмата за благосъстояние на учениците“, както и четирите основни предмети:

  • Entrepreneurial Skills and Management;
  • Environmental Science and Management;
  • International Project Management;
  • Global Perspectives.

В традициите на училището е заложено учебният материал да бъде подкрепян от практическо приложение и насърчаване на личния опит на учениците. Това спомага за оформяне на интересите им и избора на подходящ университет. Практическата насоченост се изразява във въвеждането на мастър-класове по „Предприемачество и управление на проекти“, в които гимназистите ще прилагат знанията си в решаването на реални казуси от социалния и икономически живот на съвременното общество.

„Програмата за благосъстояние“ е иновативен подход сред гимназиите. Тя се базира на разбирането за здравословен начин на живот чрез ежедневни спортни дейности, рационално хранене, правилно разпределен дневен ритъм. Учебните часовете започват в 9:00 ч., като учениците имат възможност да ползват библиотечния център за общуване и самоподготовка още от 8:00 ч. Почивките между занятията са чести, а парковата среда предразполага възможност за движение, отпускане, споделено свободно време.