Izzi Science for Kids представя Новка Тодоpова – Начален учител на 2. клас

За своето призвание да бъде учител на малки деца Новка Тодорова споделя, че „голяма любов и велико търпение се изисква от този, който обучава деца – особено за началния педагог. Учителят трябва да бъде философ, мислител и възпитател. Да цени миналото, да се учи в настоящето и да мисли за бъдещето. Аз съм учител и имам настояще, което е истинско предизвикателство, защото е пълно с приключения, защото имам щастието да прекарвам дните си с бъдещето.“

Защо е нужно училището Izzi Science for Kids? С какво ще помогне на децата, на родителите?

Всяко дете е личност, която заслужава уважение и подкрепа! Моите ученици учат с интерес, не се страхуват от предизвикателства, искат да знаят и могат, имат състезателен дух, постигат високи според възможностите си резултати… Техните родители са част от нашия екип, те са нашата друга опора.

Всичко започва от детството. Да работя в училище Izzi Science for Kids за мен е приключение, предизвикателство и признание за това, което съм постигнала в работата си като начален педагог. Това училище дава шанс на всяко дете да започне своя път към успеха. По оригинален начин съчетава познанието, умението и забавлението в обучението на децата.

Какво значи да си комуникатор на наука?

Науката е навсякъде около нас. Тя ни отваря врати към най-различни познания и трябва да я обикнем във възможно най-ранна възраст. Науката е това, което ни тегли напред към бъдещето, спирайки понякога по пътя си, за да анализира вече откритото и забравеното. Тя е съвършено средство за развиване на ума. Бъдещето на науката е в ръцете на любознателните деца – онези, които ще питат, ще търсят, и ще искат да намерят отговорите на въпросите, които непрекъснато си задаваме. Такива ще са децата в това училище – ще учат като се забавляват, за да сбъднат мечтите си!

С какво смяташ че си най-полезна?

Работя добре с деца, които проявяват интерес и желаят да се научат да решават нестандартни логически и занимателни задачи. Математиката ги учи да мислят,  да преценяват различните ситуации и да вземат правилни решения. Затова приех да бъда част от екипа на това училище!