Никола Каравасилев: “Не отивам просто на работа. Отивам в час, отивам на училище!” / част 1

DSC_1462

Никола Каравасилев, нашият преподавател по физика и астрономия, е може би един от най-интересните млади учени не само в училищните среди в България, но и сред астрофиците от цял свят. Като ръководител на олимпийския отбор по астрономия и астрофизика и участник в редица международни форуми, Никола и неговите олимпийци имат солиден опит, познания и отличия, с които не само популяризират науката, но и нашата страна. Той е и един от основателите на Izzi Science for Kids, заради което си позволихме обширен разговор в две части.

Приятно четене!


ПЪРВА ЧАСТ


Никола, ти си едно от емблематичните за Izzi Science имена. Кое е фокус в работата ти, кое продължава да те прави щастлив в училище вече толкова години?

Може би едно от най-важните неща за мен е учениците да бъдат истински вдъхновени от моите часове и да мислят за наука, дори когато не са на училище. Науката е навсякъде около нас и съвсем не е само една скучна материя, затворена между дебели книги. Вярвам, че разсъждавайки по този начин, децата ще имат желание да усвояват нови знания и да ги приемат като нещо приятно и смислено, а не като задължение.

Старая се по време на всеки урок с учениците ми да извършваме определен експеримент. Малките учени се чувстват истински горди от себе си, когато видят, че получените от тях резултати потвърждават теорията. Работата по проекти пък кара децата да се чувстват ангажирани с учебния процес, а за мен е радост да видя колко оригинално разсъждават и как са работили по заданието. Много често децата ме въвличат в научни дискусии, а аз се превръщам в модератор.

Усвояването на академичните знания също е част от моя фокус като преподавател. Науката не е и не може да бъде сведена до красиви експерименти и магични демонстрации. Да, те са в помощ, но отвъд тях е познанието. В моите часове теорията се преподава по начина, по който аз самият си обяснявам науката сам на себе си. Погледнато по този начин (и честно ще споделя, че съм един от строгите учители по отношение на изискваниятата към знанията), не допускам някой от учениците ми да не се е опитал да си научи урока.

Може би тук е мястото да споделя, че ежедневно демонстрирам удоволствието и ентусиазма си към онова, което правим в час. След толкова години работа все още не съм изгубил детския си ентусиазъм, който ме подтикваше да се развивам като астрофизик. Благодарен съм, че съм в състояние да го предам към моите ученици.Кои изобретения вълнуват учениците на Izzi Science, какви са техните интереси в областта на астрофизиката?

Новостите в науката. Ако един учител иска да бъде обграден от любопитни ученици, особено когато те са високо мотивирани, той трябва да бъде наясно със съвременното развитие на науката и да подтиква децата да се стремят да научават повече от това, което пише в учебника. Помня например колко много се развълуваха, когато получихме първите снимки от Джеймс Уеб и дълго време това беше тема на разговори дори в свободните им минути.

Черните дупки, далечните галактики и извънземните форми на живот също представляват интерес за учениците – напълно естествено е, защото тези теми са загадъчни и спорни. Не очаквам някой първокласник да съумее да каже уравнението за термодинамично равновесие във фотосферата на Слънцето, но за черните дупки могат да разказват надълго и нашироко.