Никола Каравасилев представя: “Големите очаквания”

1stsci-01gfnn3pwjmy4rqxkz585bc4qh

На 20 октомври 2022 г. във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ нашият учител по физика и астрономия, Никола Каравасилев, представи лекцията си на тема „Големите очаквания в астрономията“. Тази лекция бе откриващото събитие на Кръжока по астрономия за тази учебна година.

Никола Каравасилев започна с въведение, което вероятно не бе очаквано от публиката. Той сподели, че посещава този кръжок вече 21 години и дори си спомня темата на първата лекция, която е слушал. От тогава до днес обаче както сам той се изрази, „Вселената се е променила много…“. Всъщност, Вселената е същата, но са се променили нашите знания за нея. В началото на своето изложение, той направи една съпоставка между това, което сме знаели за Космоса тогава и сега. Разликите са наистина много големи и както сам той спомена, това се дължи основно на развитието на техниката, с която учените разполагат.

телескопът Джеймс Уеб

В следващата част на своята лекция, нашият учител по астрономия, представи новите инструменти, с които учените разполагат: космическият телескоп Джеймс Уеб, строящият се ELT (Extremely Large Telescope), вече проектираната космическа гравитационна обсерватория LISA и т.н. За всеки един от тях Никола Каравасилев набеляза какви са основните новости, които се очаква да донесат за науката през следващите години. Например, с помощта на големите телескопи ELT и Джеймс Уеб се надяваме да бъдат открият много нови екзопланети (планети, които са извън Слънчевата система) и освен това астрономите ще имат възможността да ги изследват в много по-големи детайли, отколкото досега. Очаква се далечните галактики да бъдат изучени в много по-големи подробности и да разберем много повече детайли – например, за техните взаимодействия. Никола Каравасилев се надява с помощта на новите уреди да бъде разкрита загадката около неговата любима галактика NGC 474, с която той се е занимавал като студент. Тя притежава странни обвивки от материя около себе си, чиито произход все още не може да бъде обяснен. Една друга огромна цел пред новите инструменти е да се провери дали нашата Вселена се разширява с ускорение или не. Според сегашната информация, това е така, но за съжаление данните, на които се базира това твърдение, не са достатъчно точни, за да сме напълно сигурни. Може би след 20 години ще е възможно да кажем със сигурност…

галактика NGC 474

Нашият преподавател спомена и друга своя любима тема – черните дупки. Той сподели, че според него, с помощта на новите технологии може да се окаже напълно възможно да се заснемат пряко дори не само свръхмасивни черни дупки, но и такива с по-малки маси. Вероятно след 2-3 десетилетия снимането на поредната черна дупка ще е всекидневие.

В края на своята лекция Никола Каравасилев представи прогноза относно това какво ще е състоянието на астрономията след още 21 години. Той прогнозира, че до тогава на човечеството ще са известни поне 100 000 екзопланети, като може би ще можем да изучаваме и техните спътници. Също така е напълно възможно да снимаме черните дупки, които са „около“ нас в Млечния път и не на последно място – да достигнем до извод как точно Вселената ни се разширява.

Никола Каравасилев си пожела след още 21 години, на 22 Октомври 2043 г., отново да бъде лектор на Кръжока и тогава всички да проверят дали прогнозата му е вярна. А ние сме сигурни, че до онзи момент много от учениците на Izzi Science ще дават своя принос за развитието на науката астрономия и може би някои от тези открития ще са тяхно дело.