Izzi Science for Kids представя Наско Стаменов – Учител по наука и химия

Наско Стаменов е един от най-успешните комуникатори на наука в България. Освен, че преподава на гимназисти в НПМГ и на студенти в Химическия факултет, той участва в „Корпус за Бързо Гърмене“ (Bomb Squad). Това е най-атрактивният научен екип, който зрелищно рекламира науката химия.

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво ще помогне на децата, на родителите?

Науката ни помага да осмислим и разберем света около нас. Човек, който е наясно с научния метод има по-голям шанс да се справи с решаването на непознати проблеми, да бъде по-успешен. Дори и да не продължат да се занимават с наука, учениците, които са учили научни предмети по-интензивно се реализират повече, от тези, които са виждали науката повърхностно. Такова училище е особено важно, защото децата на тази възраст са по усет почти готови учени – имат голям интерес към света около тях, пробват, експериментират: любопитни са; такова училище не позволява да се загуби любопитството, което от хиляди години е главният мотиватор на човешкия напредък.

Какво те накара да се присъединиш на тази отговорна позиция учител по наука?

Присъединих се, защото припознах нещо много близко до себе си – на тази възраст аз самия реших да се занимавам с наука. От сегашната ми гледна точка си давам сметка, че когато няма подходяща среда, човек трябва да продължава сам, благодарение на собствен инат, а така се губи енергия и се усеща чувството да си различен – тук няма да има тези пречки, всяко дете ще може да е любопитно без притеснение от заклеймяване.

Комуникация на науката позволява на по-обширна публика да разбере какво се крие в лабораториите и как нещата са свързани помежду си. Работата на комуникаторите на наука е да „преведат“ понякога сложните научни обяснения и изказ на разбираем език. Тази задача има много трудности, някои от които са да се запази достоверна и пълна информацията, въпреки „олекотяването“, както и да се събуди интереса на публиката.

В последните години съм участвал в няколко проекта за детски работилници за наука, като някои от тях са били в детски градини.

С какво смяташ че ще си най-полезен?

Най-полезни са уменията ми по комуникация на науката и опитът ми в химични демонстрации и работилници. Науката химия е такава, че всяко сложно обяснение в нея може да се види на живо или да се изиграе, а аз имам богат опит в това.

Бъдещи планове на училището…

Izzi Science for Kids има една обща идея – да подготвим и помогнем на едни умни и мислещи деца да пазят любопитството си и смело да се справят с всичко, което животът ще им предложи.