Светлинно шоу

DSC_1269

С нашия учител по физика и астрономия, Никола Каравасилев, записахме видео с някои от любимите му експерименти, свързани със светлината. Той ще ни покаже нагледно явленията пречупване на светлината и пълно вътрешно отражение. Също така, ще разберем как можем да си приготвим светеща на ултравиолетова светлина вода. Ще научите и как изпъкналите лещи могат да увеличават образа на предметите.

Пречупването на светлината всъщност се използва в много различни области и може да се наблюдава в нашето ежедневие. Един обикновен пример е водата в аквариума – ако погледнете към дъното, то винаги изглежда по-близо, отколкото е в действителност. Миражите също са интересно явление – те се получават в резултат на пълно вътрешно отражение във въздуха. А принципите на пречупване се използват в нашите очила и в лупата, в проекторите и биноклите и т.н. Разбира се, досетихте се и сами, че и научното оборудване също се възползва от закона за пречупване на светлината, като той се прилага в микроскопите, телескопите и други сложни оптични инструменти.

Тези явления се изучават по физика в 7. клас. Чрез показаните опити Никола Каравасилев въвежда учениците в предметите физика и астрономия по достъпен и разбираем за всички начин.

Пълното вътрешно отражение се използва в оптическите уреди за промяна на посоката на светлинните снопове без загуба на светлина, в поставяните на шосетата и велосипедите светлоотразители, както и в оптичните влакна.