Знаете ли защо началото на юли е специално време за астрономите?

Началото на юли е специален период за астрономите. Земята се намира в точката от своята орбита, която е максимално отдалечена от Слънцето. Нашата планета обикаля около него по орбита, която не е идеална окръжност, а е съвсем леко сплесната елипса. Всяка година в началото на януари ние се намираме най-близо до Слънцето и учените казват, че тогава Земята е в перихелий. Логично, точно половин година или шест месеца по-късно нашата планета е на най-голямо разстояние от Слънцето и казваме, че тя е в афелий.

Разликата между максималното и минималното разстояние между нас и Слънцето не е никак голяма… само около 5 и половина милиона километра. Това е около тридесет пъти по-малко от средното разстояние, на което Земята се намира от Слънцето. Затова влиянието на промяната на това разстояние върху температурите на Земята е незабележимо. Ако живеехме на Марс, ситуацията щеше да е различна. Неговата орбита е значително по-сплесната. Действително, там лятото настъпва едновременно на цялата планета, когато тя се намира близо до перихелия на своята орбита, а зимата – около момента на афелий.

Истинската причина за смяната на сезоните не е свързана с разстоянието между  Земята и Слънцето, а с ъгъла под който слънчевата светлината пада. През летните месеци, лъчите на Слънцето падат върху нас почти отвесно и така нагряват земната повърхност повече. През зимните дни, дори по пладне, Слънцето е ниско над хоризонта, денят е много кратък и затова тогава е студено.

Нещо повече: поради кръглата форма на Земята се получава така, че сезоните в двете полукълба са противоположни. В момента при нас вече е лято, но в южното полукълбо е зима. За сметка на това, през декември, когато тук ще започне зимата, там ще дойде лятото. Затова, например, всички научни експедиции до континента Антарктида се планират за месеците декември и януари. Това е времето, през което там е лято, грее Слънце и температурите не са толкова ниски.

Как да начертаем елипса, използвайки подръчни средства?

Елипсите се наричат понякога „сплеснати окръжности“ и орбитите на планетите имат именно такава форма.

Необходими материали:

 • Две топлийки (кабърчета, пирончета и т.н.);
 • Конец, който да се завърже за тях;
 • Молив;
 • Лист хартия;
 • Коркова дъска или друга мека подложка, в която топлийките могат да се забият безопасно;

Стъпки:

 • Поставете листа върху корковата дъска (меката подложка);
 • Забийте двете топлийки в листа и завържете двата конеца за тях;
 • С помощта на молива опънете конеца;
 • Движете молива по листа така че да оставя графитът да оставя следа и конецът да е постоянно опънат;
 • Изпълнете горната стъпка, докато се получи затворена крива линия. Това е елипса.
 • Опитайте да изпълните процедурата забивайки карфиците на различни разстояния. Какво се променя?