Izzi Start предлага устойчиво обучение за деца от 3 до 5 г.

Izzi Start предлага устойчиво обучение за деца от 3 до 5 години

Пълноценното и базирано на преживяване (hands-on, brains-on) обучение от ранна възраст е изключително важно за изграждане на ключови компетенции, систематизирани и устойчиви знания. С тази идея екипът зад новото частно училище Izzi Science for Kids открива детски център Izzi Start за деца от 3 до 5 години. Учителите в него ще работят по програмата на Cambridge International, адаптирана за тази възраст.

В Izzi Start работят опитни предучилищни педагози с подход към всяко дете. Към тях се присъединяват комуникатори на наука, психолог, медицинска сестра, хореограф и треньори по спорт.

Групите са малки – до 15 деца, като с всяка група работят не по-малко от 3 педагози. Така се предоставя възможност за индивидуална работа на учителите и атмосфера подкрепя всеки малчуган през отделните етапи от развитието му. Детето в Izzi Start е свободно да развие адекватни за възрастта си умения и знания, без напрежение в позитивна и подкрепяща среда.

Целта на заниманията в групата до 4-годишни е да се изгради познание за света чрез наблюдение, експериментиране, решаване на подходящи за възрастта задачи и реални преживявания. Усилията на учителите са насочени към това да осигурят на децата възможност да изградят самоувереност, основни поведенчески навици и самоконтрол.

Уроците в групата за деца от 4 до 5 години са фокусирани върху изграждане на начална грамотност, ключови компетенции и модели на поведение, които да подготвят детето за прехода към първи клас. Включват се часове по български език, английски език, математика, музика, приложно изкуство и наука чрез експерименти.

Детски център Izzi Start ще отвори врати на 15 октомври, като ще осигурява целодневна програма за всички групи. Намира се в непосредствена близост до ЧНУ Izzi Science for Kids на ул. Ангел Каралийчев.

За повече информация и записвания – http://izzi.academy/bg/izzi-start/