Izzi Science for Kids представя своя учител по спорт Лъчезар Рангелов

„Учителят е този, който поддържа жив интереса на детето към спорта“, споделя Лъчезар Рангелов, който води часовете по физическо възпитание и спорт в Izzi Science for kids. Той е бивш състезател по волейбол и дългогодишен треньор на юношески отбори по волейбол, постигащи успехи на престижни състезания.

Лъчезар има опит и в работата с малки деца, тъй като е работил като учител по физическо възпитание във водещи училища. А сега негова мисия е работата с децата от всичките ни класове.

Защо е нужно училище Izzi Science for Kids? С какво е полезно за деца и за родители?

Живеем в свят без граници и с необятни възможности. Всяка идея може да бъде реализирана. Нужно е само да бъдем креативни и да знаем как да намираме решения, които да ни направят удовлетворени и успяващи. В България има много умни и талантливи деца и ако те са по-добре информирани за света около себе си, по-лесно ще придобият такива способности. В този смисъл Izzi Science for kids e актуален отговор на потребностите и предизвикателствата на модерното ни общество. Фокусирано към науката, дава знания по завладяващ, практичен и спонтанен начин. Такива, които сбъдват мечти и чертаят нови устреми, защото развиващият се човешки ум е непредсказуем.

Защо е важен спортът за децата?

Освен, че е определящ при физическото развитие, спортът е катализатор за емоционалното и социално израстване на децата. Прийомите му са ключ към постиженията във всички области. Той държи буден ума. Тренира активността, концентрацията и търпението. Осмисля ролята на усилията, които са приоритетни в успеваемостта като цяло. Дава възможност на подрастващите да се упражняват в по-зряло поведение в ситуации на победа, загуба, благородство. Учи на правила и как да си мотивиран, търсейки най-доброто за себе си и за света, на който принадлежиш. Изгражда отговорност, усещане за значимост. Насочва личната удовлетвореност към положеното старание, а не към стойността на оценката и наградата. Спортът позволява на училището по-многопластово да изгради у децата умения за здрави взаимоотношения и за емоционална стабилност.

Какъв опит имаш като преподавател и треньор досега?

Откакто имам съзнателна представа за себе си, спортът е онова нещо, което никога не ме напускало. Живее в мен и е неизменна част от бъдещите ми планове. Аз съм възпитаник на школата на ЦСКА. След като завърших НСА „Васил Левски“ се върнах отново сред червените, но този път като треньор на юноши по волейбол. По-късно продължих наставническата си практика в друг столичен гранд – ВК „Левски София“. За синята идея работих в юношеското и мъжкото направление. Едновременно с треньорството съм съчетавал и педагогическа дейност. Близо шест години бях учител в голямо частно училище с впечатляващи постижения в ученическите надпревари по хандбал, волейбол, баскетбол и ски. Преподавателската ми активност продължава в ТУ- София, а следващото голямо предизвикателство за мен са децата на ЧНУ „Наука за деца“.

Как си представяш бъдещето на училище Izzi Science for Kids?

Екипът ни работи върху дългосрочни проекти за сформиране на отбори по волейбол, ски, хандбал, футбол, тенис на маса и шах, които да ни представят на организирани състезателни формати. В програмата са заложени извънучилищни занимания – организираме зимни и летни лагери. Те дават още една възможност за развиване на двигателната култура чрез прилагане на ски тренировки, плуване и туристически занимания сред природата. Но независимо от приоритетите, непоколебим съм в убеждението си, че учителят е този, който поддържа жив интереса на детето към спортната активност. Той трябва да се обляга на неговите силни страни и да го вдъхновява да е пълноценен участник в заниманията. Затова работата ми в училище е с фокус към развиване на онези качества и умения у децата, които са определящи да израснат физически здрави и емоционално интелигентни.