Izzi Science for Kids представя своя учител по музика Павлина Шкодрова

Pavlina

Към музикалните педагози в Izzi Science for Kids се присъедини и Павлина Шкодрова. Като носител на българската фолклорна традиция тя възприема за своя мисия да разкрие пред децата огромното ѝ многообразие.

Павлина има над 20 години стаж като учител по музика и ръководител на детски състави. Групите, водени от нея, са печелили редица награди и са изнасяли концерти в цялата страна. За нея ансамбловото творчество развива много качества у децата в ранна възраст и ги учи на сценично поведение.

Какво прави обучението по музика в училище Izzi Science for Kids различно и интересно?

Музиката и изкуствата, като цяло, са в основата на човешкото общуване, затова и в програмата в Izzi Science for Kids се отделя специално внимание на тях. Изучаването им е изключително важно за цялостното развитие на всяко дете – обогатява общата му култура, възприятия за света, помага му при изграждането на самочувствие и увереност. Музика е значима част от обучението в училище не само за децата, които имат естествен засилен интерес към нея и, може би, някой ден ще станат професионалисти.

Izzi Science for Kids дава широки възможности за обогатяване на знанията и уменията на учениците от всички възрасти с балансираната си програма по наука и изкуства. Важен аспект е, че наученото се прилага на практика и се стимулират сценичните изяви, които за мен са важен компонент в развитието на музикалната култура от ранна възраст.

Защо изкуството и по-специално музиката са важни за децата?
Възприемането на музика в комбинация с активно музициране – пеене и свирене на музикален инструмент, има решаващо значение за развитието на детската психика. Музикалният ритъм ускорява бързината на мисленето, концентрацията и разпределението на вниманието. Разширява се обхватът и точността на паметта, усъвършенстват се движенията, създават се навици за труд и самоконтрол.

Освен че носи радост, музиката помага за укрепване уменията за запаметяване и подобрява социалните умения на децата. Спомага за ускоряване развитието на мозъка, особено в областта на усвояване на езика и уменията за четене.

Какъв опит имаш като преподавател на деца?

През годините съм ръководила редица състави, сформирани именно с учебна цел. Фолклорната формацията „Усмивка“ към СОУ „Св. Софроний Врачански“, гр. Пловдив, където работих 15 години като преподавател по музика и тамбура, се разрасна и обособи като отделен проект. Децата не само участваха активно в концерти към училището, но и изнасяха концерти из цялата страна. Те са носители на многобройни индивидуални и ансамблови награди от престижни конкурси в София, Пловдив, Варна, Стара Загора, Велико Търново и др.

Била съм и учител в начален етап в ОУ „Иван Вазов“, с. Мусачево. Благодарна съм, че успях от първа ръка да се запозная с всички аспекти на обучението в ранна възраст. Междувременно беше чест и удоволствие да видя как се пали искрицата на вдъхновение и интерес у децата към фолклора и към музиката като цяло.

Каква е твоята мисия като учител?

Като носител на българската фолклорна традиция считам за своя мисия да разкрия пред децата огромното ѝ многообразие. Работата ми е подчинена на създаване на положителна нагласа у децата към изучаването на музикалния ни фолклор. Щастлива съм, когато виждам как музиката носи удовлетворение на децата и спомага личностното им развитие.

Стилът ми на преподаване е повлиян както от традиционната методика, така и от интерактивни методи на преподаване като Орф-Шулверк. Стремя се педагогическият ми подход постоянно да се развива според нуждите на децата в конкретния момент. В крайна сметка ученето не спира никога – защото в тази професия заедно с децата растем и ние, учителите!