Izzi Science for Kids представя своя учител по математика Невена Събева

Преди две седмици училището по наука Izzi Science for Kids получи официално своя гимназиален лиценз от МОН. Със своя екип от преподаватели с опит и висока експертиза училището вече е и част от глобалното семейство на образователните институции, акредитирани по Cambridge International. Тази седмица към учителите по математика се присъединява Невена Събева. Тя е автор на сборници и помагала, а от септември месец ще работи с най-големите възпитаници на училището.

В момента върви записването и за обявените дати от конкурса за прием на ученици между 2. и 6. клас в ЧСУ Izzi Science for Kids. Записаните за участие деца ще имат възможността за ден да се потопят в атмосферата на училището по наука и да покажат своите знания по БЕЛ, математика и английски език. Свободни места за датите до края на юли все още има, а повече информация можете да намерите тук –  https://izzi.academy/bg/admission-2-6-grade/

Невена Събева се присъединява с огромно желание към екипа на Izzi Science for kids. Тя вярва, че ще помогне на децата да заобичат математическите предизвикателства и да откриват най-рационалните им решения.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?

ЧСУ Izzi Science for Kids е уникално по рода си училище за любознателни деца с интереси в природните и обществените науки. Учебната програма е обогатена с любопитни учебни предмети, които децата изучават с помощта на вдъхновяващи учители. В спокойна, комфортна и подкрепяща среда децата могат да разгърнат талантите си и да се развият като уверени и целенасочени млади хора.

Защо според теб е важно децата да изучават математика от ранна възраст? Какви умения ще развива в тях?

На вратата на Академията на Платон е пишело: „Да не влиза онзи, който не знае геометрия”. И днес математиката е съществена част от всяко добро образование.

Ползата от математиката далеч надхвърля практическите приложения на математическите знания – пресмятане, използване на формули, алгоритми и т.н. Решаването на математически задачи развива логическото мислене на децата, тяхната способност да се ориентират бързо и правилно в непозната ситуация и да откриват причинно-следствените връзки. Добрата практика в решаването на математически задачи оформя модел на логически подход, който се използва в природните науки. Математиката е изградена на принципа за последователно доказване на твърдения и затова възпитава независим и критичен начин на мислене.

В ранна възраст състезателната математика осигурява на децата интелектуални предизвикателства. Тя е забавна игра за ума, която поставя детето в ролята на изследовател и му помага да се докосне до възторга и удовлетворението на откривателя.

Освен това състезателната математика по един увлекателен начин запознава децата с математически идеи, които съвсем не са елементарни.

Какъв преподавателски опит имаш? Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца?

Преподавателската дейност е центърът на професионалните ми занимания. Преподавала съм на ученици от 5. до 9. клас в МГ Добрич, 107 ОУ в София и НПМГ. Участвала съм в курсове и школи за подготовка на изявени ученици за математически състезания.

Работя в Института по математика и информатика, автор съм на учебници и помагала по математика за 5.-7. клас, на сборници за подготовка за математически състезания, участвам в редколегията на списание „Математика“.

Къде е твоята сила като учител? На какво искаш да научиш учениците пред себе си?

Аз вярвам, че обучението по математика може и трябва да се адаптира към нивото, стила на учене, интересите и целите на всяко дете. Това умение за адаптиране на обучението е основно за всеки учител и се стремя да го развивам в себе си.

Често децата се стряскат от „трудните“ задачи. Аз искам да ги науча да обичат математическите предизвикателства и разбира се, да ги подготвя да ги решават успешно.