Боян Петров – учител по география

boyan_int2

В началото на новата учебна година към екипа на ЧСУ Izzi Science for Kids се присъедини Боян Петров. Той допълва екипа от преподаватели по наука, като е вторият учител по география.

Обучението по география в Izzi Science for Kids е двуезично, като следва както програмата на Cambridge International, така и изискванията на МОН за всяка възраст. Учениците получават не само богати познания за света, природните явления и процесите на Земята, а и развиват умения за работа, анализ и представяне на данни. Izzi Science for Kids разполага със специален кабинет по география, оборудван с уреди, симулиращи движението на земните пластове по време на различни природни явления, десетки географски карти и допълнителни материали, разширяващи учебния материал.

Боян Петров влиза в екипа до Димитър Желев – дългогодишния учител по география в Izzi Science for Kids и съосновател на училището.

Какво прави училище Izzi Science for Kids различно и полезно за децата и за техните родители?  

ЧСУ Izzi Science for Kids предлага страхотна среда за развитие на характери и личности. Училището се отличава с иновативните си методи на обучение, които допринасят за създаването на уникална образователна база. Учениците имат възможността да получат обучение, което всестранно и космополитно да разшири светогледа им. Те се впускат в дълбините на познанието в комфортна и спокойна среда, което дава увереност както на тях самите, така и на техните родители.

Защо е важно децата да изучават наука и по-специално география? Какви умения развива? 

Науката – това е движещата сила, която гради познатия ни свят. Тя е основата, върху която се крепят представите ни за всичко заобикалящо. Конкретно географията е тази сфера, която описва всички процеси на Земята, давайки сведения за видимото и невидимото около нас. Географската наука представлява уникален комплекс от данни, с който хората могат да възприемат и усещат света. Чрез нея получаваме информация за всеки един обект и явление или пък за всяко място, на което се намираме.

Географията се явява мост между обществото и природата, между технологиите и ресурсите на околната среда. Нейното опознаване спомага развиването на редица качества у децата – приспособимост, толерантност, продуктивност, въображение … Именно затова тя е важна за изучаване от най-ранна възраст.

Какво от професионалния ти път дотук ще ти е най-полезно при работата с деца? 

До съвсем скоро и аз бях сред тези, които стоят на чиновете в класната стая и гледат с възхищение към преподавателя пред тях. Смятам, че именно това ще ми помогне да осъществя по-лесен преход в отношенията между учител и ученик.

Добих представа за това какво е интересно на едно дете на редица състезания и научни събития.

Каква е най-голямата ти сила? На какво искаш да научиш учениците пред себе си?

Моята най-голяма сила е любознателността, която ме съпътства непрестанно в ежедневието. Освен това обичам да споделям наученото с хората. Никога не съм намирал смисъл в развитието на една личност, ако впоследствие тя не може да предаде поне частица от натрупаните знания и опит на останалите.

Надявам се да запаля у децата чувство за отговорност към науката. Искам да създам комфортна среда в нашите часове, където да дискутираме мнения и идеи.