Стартира Школа по математика за 3.-7. клас

izzi_mathschool4

През учебната 2022-2023 година ще стартира ежеседмична школа по математика за учениците от 3. до 7. клас в ЧСУ „Наука за деца“. Школата цели да изгради знания за класически методи за решаване на задачи от състезателната математика и да развие умения за творческо прилагане на различни идеи при решаване на задачи от олимпиади и състезания.

Състезателната математика предлага на учениците интелектуални предизвикателства, които провокират любопитството им докато обогатяват тяхната логическа и математическа култура. Както във всяка друга област, тук също успехът изисква постоянство и упорит труд.

Ръководител на школата е учителят по математика в Izzi Science for Kids Невена Събева. Тя е сред авторите на задачи за математическия турнир „Иван Салабашев“, а като преподавател подготвя ученици за явяване на престижни състезания. Преди да стане част от екипа на Izzi Science for Kids, е била учител в МГ Добрич, 107 ОУ в София и НПМГ. Извън преподавателската си дейност Невена работи в Института по математика и информатика, автор е на учебници, сборници и помагала за прогимназисти и участва в редколегията на списание „Математика“.

„Ползата от математиката далеч надхвърля практическите приложения на математическите знания – пресмятане, използване на формули, алгоритми и т.н. Решаването на математически задачи развива логическото мислене на децата, тяхната способност да се ориентират в непозната ситуация и да откриват причинно-следствените връзки“, споделя Невена.

Школата е естествено продължение на засилената подготовка по математика, която ЧСУ Izzi Science for Kids предоставя на своите ученици още от ранна възраст. Хорариумът в учебната програма на училището надхвърля задължителния брой часове по МОН. По този начин учениците имат повече възможности за упражнение и приложение на новите знания. Включени са занимания и по математика на английски език по програмата на Cambridge International. Учителите систематизирано „запознават“ учениците с разнообразни математически казуси. Целта е да усвоят техники за бързо ориентиране при среща с непознати задачи и да изградят увереност в разсъжденията и приложението на знанията.


Повече за обучението по математика в Izzi Science for Kids можете да прочетете тук:

Izzi Science for Kids представя: Направление математика

Izzi Science for Kids представя: Направление математика на английски език по програмата на Cambridge International

За повече информация за конкурсите за прием в 3. до 7. клас вижте тук.