SMART Science приема първите си гимназисти

DSC_1599

Тази пролет предстои да поемем по пътя на дългоочакваното предизвикателство – ще посрещнем първите ни гимназисти. Логично развитие е нашето порастване, като в продължение на практиката, уменията и опита на ДЦ Izzi Start и училище Izzi Science for Kids развиваме прилагания досега подход към образованието. Вярваме, че то трябва да отговаря на нуждите на нашите ученици и да бъде в полза на бъдещото им, в което участваме с отговорност.

Гимназия SMART Science съвместява най-доброто от българската и британската образователни системи – МОН и Cambridge Assessment International Education. Фокусът в програмата продължава да бъде насочен към обществените и природните науки и математика, като гимназистите ще получат, освен висока езикова култура (с изучаване на английски, немски и български език), и обучение по:

 Entrepreneurial Skills and Management

 Environmental Science and Management

 International Project Management

 Global Perspectives

Учениците ни се обучават в безопасна, подкрепяща и стимулираща среда, като вниманието на преподавателския екип е насочен не само към академичното развитие, но и към израстването на юношите като достойни членове на обществото. С насърчаване към проактивност, увереност, креативност, уважение към околните, любознателност, критично мислене, нашите гимназисти ще бъдат подготвени и компетентни да се впишат в местната и в международна средата, както и да бъдат устойчиви към нови и неочаквани предизвикателства.

Ще посрещнем гимназисти, разпределени в 4 паралелки, както следва:

  • 2 паралелки за ученици с ниво на английски език при приема B2.2 (CEFR);
  • 2 паралелки за ученици с ниво на английски при приема А1 (CEFR), като с предимство са изучавалите немски език в основен етап на образование.
Вижте още:
Програма на гимназия Science-Smart School of Sofia

От бъдещите осмокласници очакваме:

  • отлично ниво на грамотност по български език и задълбочени познания по математика;
  • подчертан интерес към природните и обществените науки;
  • добро поведение и активно участие в клас;
  • умения и желание за работа в екип.